• astma oskrzelowa

Od czego można dostać astmy?

Astma oskrzelowa -przyczyny i objawy astmy. Jak rozpoznać astmę alergiczną? Co wywołać napad astmy? Leczenie astmy alergicznej.

Co to jest astma? Astma oskrzelowa jest jednym z najczęściej występujących schorzeń przewlekłych dróg oddechowych, dotykającym miliony ludzi na całym świecie. Jej objawy mogą znacząco wpływać na jakość życia, ograniczając codzienne aktywności i wymagając ciągłego monitorowania i leczenia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej przyczynom astmy, ze szczególnym uwzględnieniem astmy alergicznej, której mechanizmy i czynniki wyzwalające są kluczowe dla zrozumienia sposobów jej rozpoznawania i leczenia.

Zrozumienie przyczyn astmy jest niezbędne do skutecznego zarządzania nią i zapobiegania napadom. Oprócz analizy czynników ryzyka i potencjalnych alergenów, wyjaśnimy także, jak można rozpoznać astmę alergiczną oraz jakie są typowe objawy tego stanu. Następnie omówimy, co może wywołać napad astmy i jakie są najnowsze metody leczenia astmy alergicznej, aby pomóc czytelnikom lepiej kontrolować tę chorobę.

Astma oskrzelowa - charakterystyka schorzenia

astmaChoroba astma - astma choroba przewlekła

Astma oskrzelowa jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, która charakteryzuje się okresami zaostrzeń i remisji. Jej głównymi objawami są napady duszności, świszczący oddech, kaszel oraz uczucie ściskania w klatce piersiowej. Przyczyny astmy są złożone i różnią się w zależności od typu astmy, ale często obejmują czynniki genetyczne, środowiskowe i immunologiczne.

Zapalenie i nadmierna reaktywność oskrzeli na różne bodźce to kluczowe elementy w patogenezie astmy. Drogie oddechowe osoby z astmą są nadwrażliwe i mogą nadmiernie reagować na czynniki takie jak alergeny, zimne powietrze, zanieczyszczenia, dym tytoniowy czy nawet stres, prowadząc do zwężenia dróg oddechowych, obrzęku i produkcji śluzu.

Leczenie astmy koncentruje się na kontrolowaniu objawów i minimalizowaniu ryzyka zaostrzeń. Używa się do tego celu leków przeciwzapalnych (głównie kortykosteroidów inhalowanych) oraz leków rozszerzających oskrzela (takich jak beta-agoniści). Współczesne podejścia terapeutyczne mogą również obejmować leczenie biologiczne skierowane na specyficzne elementy układu odpornościowego, które biorą udział w reakcjach alergicznych.

Edukacja pacjenta w zakresie zarządzania chorobą i identyfikacji oraz unikania czynników wywołujących jest również istotnym elementem terapii astmy. Regularne monitorowanie funkcji płuc i dostosowanie leczenia w zależności od aktualnego stanu zdrowia są kluczowe dla utrzymania kontroli nad chorobą.

Rodzaje astmy oskrzelowej

astmaAstma oskrzelowa dzieli się na różne rodzaje w zależności od przyczyn wyzwalających, nasilenia objawów, oraz reakcji na leczenie. Poniżej przedstawiam najbardziej rozpowszechnione typy astmy:

 • Astma atopowa (alergiczna): Jest to najczęstsza forma astmy, która wynika z reakcji alergicznej. Osoby cierpiące na ten rodzaj astmy mają zazwyczaj innych członków rodziny z alergiami lub astmą, a ich objawy są wywoływane przez alergeny takie jak pyłki, sierść zwierząt, roztocza kurzu domowego czy pleśnie.

 • Astma nieatopowa (niealergiczna): Ten typ astmy nie jest związany z alergiami i może być trudniejszy do leczenia. Często pojawia się później w życiu i może być wywoływana przez czynniki takie jak zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, infekcje wirusowe, zimne powietrze, czy stres.

 • Astma aspirynowa: Jest to forma astmy wywołana przez reakcję na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Osoby z tym typem astmy mogą doświadczać poważnych zaostrzeń po zażyciu wymienionych leków.

 • Astma wysiłkowa: Charakteryzuje się zaostrzeniami wywołanymi aktywnością fizyczną. Objawy często pojawiają się kilka minut po rozpoczęciu wysiłku i mogą trwać kilkadziesiąt minut po jego zakończeniu.

 • Astma nocna: Ten typ charakteryzuje się zaostrzeniem objawów w nocy, co może prowadzić do przerwania snu. Związane może być to z naturalnymi nocnymi zmianami w produkcji niektórych hormonów, temperaturze ciała, czy też ekspozycji na alergeny w sypialni.

 • Astma zawodowa: Wywoływana jest przez wdychanie substancji drażniących lub alergenów na miejscu pracy. Substancje te mogą obejmować chemikalia, pyły przemysłowe, gazy czy opary.

 • Astma ciężka trwała: Jest to forma choroby, która nie reaguje dobrze na standardowe leczenie, wymaga intensywniejszej terapii i często prowadzi do częstych hospitalizacji.

 • Astma eosinofilowa: Specyficzny podtyp astmy, który jest związany z wysokim poziomem białych krwinek zwanych eozynofilami w drogach oddechowych oraz we krwi. Ten typ może być trudny do kontrolowania i często wymaga zastosowania specjalistycznych leków biologicznych.

Różne rodzaje astmy mogą wymagać specyficznych metod leczenia i zarządzania, stąd ważne jest dokładne zdiagnozowanie typu astmy dla skutecznego leczenia.

Przyczyny astmy oskrzelowej

astmaCzynniki ryzyka zachorowania - występowanie astmy oskrzelowej

Przyczyny astmy oskrzelowej są złożone i wynikają z interakcji między genetycznymi predyspozycjami a czynnikami środowiskowymi. Poniżej znajdują się główne czynniki, które mogą przyczyniać się do rozwoju tej choroby:

Czynniki genetyczne

 • Predyspozycje rodzinne: Ryzyko wystąpienia astmy jest większe u osób, których bliscy krewni cierpią na tę chorobę lub mają inne alergiczne schorzenia, takie jak atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa czy pokrzywka.

Czynniki środowiskowe

 • Alergeny: Do najczęstszych alergenów, które mogą wywołać astmę, należą roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt domowych, pleśnie, pyłki roślin oraz alergeny pokarmowe.

 • Infekcje dróg oddechowych: Wirusy, takie jak wirusy grypy i RSV (wirus syncytialny układu oddechowego), mogą wywoływać astmę, zwłaszcza u dzieci.

 • Zanieczyszczenie powietrza: Dym tytoniowy, spaliny samochodowe, ozon i inne zanieczyszczenia powietrza mogą przyczyniać się do rozwoju i zaostrzeń astmy.

 • Zawodowe czynniki drażniące: Substancje chemiczne, gazy, dymy i pyły występujące w niektórych środowiskach pracy mogą prowokować astmę zawodową.

Inne czynniki

 • Zmiany hormonalne: U niektórych kobiet astma może się zaostrzać w okresie ciąży, menstruacji lub menopauzy.

 • Leki: Niektóre leki, takie jak beta-blokery, aspiryna i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), mogą wywoływać astmę lub zaostrzać jej objawy.

 • Stres i silne emocje: Stres może nasilać objawy astmy u niektórych osób, podobnie jak śmiech lub płacz.

 • Warunki pogodowe: Zimne powietrze, gwałtowne zmiany pogody i wilgoć mogą prowokować zaostrzenia astmy.

Zrozumienie tych czynników jest kluczowe dla skutecznego zarządzania astmą i minimalizowania ryzyka zaostrzeń.

Astma alergiczna (astma alergiczna u dzieci) - czy astma alergiczna uleczalna jest?

stetoskopCzynniki rozwoju astmy alergicznej , badania w rozpoznawaniu astmy atopowej.

Astma alergiczna, zwana także atopową, jest formą astmy, która jest wywoływana przez reakcje alergiczne na określone substancje w otoczeniu, jak pyłki, roztocza, sierść zwierząt czy pleśnie. Mimo że astma alergiczna nie jest uleczalna w tradycyjnym sensie, istnieją skuteczne metody zarządzania tą chorobą, które mogą znacząco zmniejszyć częstotliwość i nasilenie objawów, umożliwiając prowadzenie normalnego życia.

Badania w rozpoznawaniu astmy atopowej

Diagnostyka astmy atopowej, która jest formą astmy alergicznej, opiera się na kilku podstawowych badaniach, które pomagają zidentyfikować zarówno obecność astmy, jak i jej alergiczne podłoże. Oto najważniejsze z nich:

 • Spirometria - Jest to podstawowe badanie funkcji płuc, które mierzy ilość i szybkość wydychanego powietrza. Pomaga to ocenić stopień obstrukcji dróg oddechowych. Spirometria może być wykonana z testem odwracalności, gdzie po podaniu leku rozszerzającego oskrzela ponownie mierzy się pojemność płuc, aby sprawdzić, czy doszło do poprawy.

 • Testy skórne na alergeny (prick test) - Testy te polegają na nałożeniu na skórę niewielkich ilości standardowych alergenów, aby sprawdzić, czy wywołują one reakcję alergiczną, taką jak zaczerwienienie czy obrzęk. Są one kluczowe w identyfikacji czynników alergicznych, które mogą wywoływać objawy astmy.

 • Oznaczenie poziomu ogólnego IgE w surowicy - Wysoki poziom immunoglobuliny E (IgE) może wskazywać na skłonność do reakcji alergicznych, co jest typowe dla astmy atopowej.

 • Testy funkcji tlenowej - Mierzenie poziomów wymiany gazowej i saturacji tlenowej, które mogą być obniżone podczas zaostrzeń astmy.

 • Testy bronchoprowokacyjne - Wykonywane, gdy spirometria i inne badania są niejednoznaczne. Test polega na wdychaniu stopniowo zwiększających się dawek substancji wywołujących skurcz oskrzeli, takich jak metacholina lub histamina, aby ocenić nadreaktywność dróg oddechowych.

 • Testy z wysiłkiem - Mogą być zastosowane, by sprawdzić reakcję dróg oddechowych na wysiłek, co jest pomocne w diagnozowaniu astmy wysiłkowej, która często współwystępuje z astmą atopową.

Te badania, w połączeniu z dokładnym wywiadem medycznym i obserwacją objawów, umożliwiają postawienie dokładnej diagnozy astmy atopowej oraz dostosowanie odpowiedniego planu leczenia.

Leczenie i zarządzanie astmą alergiczną

 • Leki przeciwzapalne: Głównie stosuje się kortykosteroidy inhalacyjne, które pomagają kontrolować stan zapalny w drogach oddechowych.

 • Leki rozszerzające oskrzela: Krótko działające beta-agonisty są używane w razie potrzeby do szybkiego złagodzenia objawów, podczas gdy długodziałające preparaty mogą być stosowane regularnie w celu kontrolowania objawów.

 • Immunoterapia alergenowa (szczepionki na alergie): Ta metoda leczenia, znana także jako odczulanie, polega na stopniowym przyzwyczajaniu organizmu do alergenu, aby z czasem zmniejszyć jego reakcję. Jest to szczególnie skuteczne w przypadku alergii na pyłki, roztocza czy sierść zwierząt.

 • Zmiany w środowisku domowym: Obejmuje to działania takie jak regularne sprzątanie, używanie pokrowców przeciwroztoczowych na materace i poduszki, unikanie zwierząt domowych oraz kontrolowanie poziomu wilgotności, aby ograniczyć występowanie pleśni i roztoczy.

Edukacja i monitoring

 • Edukacja pacjentów i rodziców: Ważne jest, aby osoby z astmą alergiczną oraz ich opiekunowie rozumiali, jak radzić sobie z astmą, rozpoznawać czynniki wywołujące objawy oraz wiedzieli, jak i kiedy używać leków.

 • Regularne badania kontrolne: Monitorowanie funkcji płuc i regularne wizyty u specjalisty pomagają dostosować leczenie do bieżącego stanu zdrowia pacjenta.

Mimo że astma alergiczna może być trudna, odpowiednio zarządzana pozwala wielu dzieciom i dorosłym prowadzić aktywne i zdrowe życie. Regularne przestrzeganie zaleceń lekarza i unikanie alergenów mogą znacznie zmniejszyć częstość i nasilenie zaostrzeń.

Objawy astmy dorosłego, objawy astmy dziecka

astmaSymptomy astmy: pierwsze objawy astmy, częstość objawów.

Objawy astmy, zarówno u dorosłych jak i dzieci, mogą być bardzo podobne, ale istnieją pewne różnice w ich przejawach i reakcjach na bodźce. Oto przegląd objawów dla obu grup:

Najczęstsze objawy oskrzelowej u dorosłego:

 • Świszczący oddech: Charakterystyczny, gwiżdzący dźwięk podczas wydychania, często słyszalny z odległości.

 • Kaszel: Szczególnie nasilający się w nocy lub wczesnym rankiem, co może zakłócać sen.

 • Ucisk w klatce piersiowej: Odczucie ciasnoty lub bólu w klatce piersiowej.

 • Trudności w oddychaniu: Problemy z pełnym nabraniem powietrza, szczególnie podczas wysiłku lub aktywności fizycznej (duszność w astmie)

 • Zmęczenie: Wynikające z niedotlenienia i przewlekłego stresu spowodowanego trudnościami w oddychaniu.

Typowe objawy astmy oskrzelowej u dziecka:

 • Częsty suchy kaszel: Zwłaszcza w nocy, który może wybudzać z snu.

 • Świszczący oddech i trudności w oddychaniu: Podobnie jak u dorosłych, ale dzieci mogą także wyciągać szyję i rozszerzać nozdrza podczas oddychania w próbie złapania tchu.

 • Zmęczenie i mniejsza aktywność: Dzieci z astmą mogą mniej bawić się lub szybciej męczyć podczas zabawy z rówieśnikami.

 • Problemy z jedzeniem lub mówieniem: U bardzo małych dzieci objawy mogą obejmować trudności z karmieniem lub płaczem.

 • Nawracające problemy z oddychaniem: Zwłaszcza po kontakcie z alergenami lub podczas infekcji wirusowych.

Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, objawy mogą się nasilać w odpowiedzi na specyficzne wyzwalacze, takie jak alergeny, zanieczyszczone powietrze, zmiany pogody, emocje lub wysiłek fizyczny. W obu przypadkach ważne jest regularne monitorowanie i leczenie astmy, aby uniknąć poważnych zaostrzeń i komplikacji.

Napad astmy oskrzelowej - postępowanie przy napadzie astmy

astmaPostępowanie przy napadzie astmy oskrzelowej

Napad astmy wymaga szybkiego i skutecznego działania, aby zapobiec pogorszeniu stanu osoby chorej. Oto ogólne zasady postępowania:

 • Zachowanie spokoju: Osoba cierpiąca na astmę powinna usiąść wyprostowana i starać się zachować spokój; panika może nasilać objawy.

 • Stosowanie inhalatora z lekiem szybko działającym: Najczęściej są to beta-agoniści krótko działające (np. salbutamol). Inhalator powinien być zawsze pod ręką osoby astmatycznej.

 • Cztery wdechy z inhalatora: Zwykle zaleca się wzięcie jednego wdechu, poczekanie na kilka sekund, a następnie powtórzenie czynności do czterech razy.

 • Dodatkowe dawki: Jeśli objawy nie ustępują po 5-10 minutach, można zastosować dodatkowe dawki inhalatora.

 • Wezwanie pomocy: Jeżeli objawy nie ustępują po kilku dawkach leku lub jeśli osoba ma trudności z mówieniem, chodzeniem, lub sinieje, konieczne jest natychmiastowe wezwanie pomocy medycznej.

Ciężki atak astmy - czynniki wywołujące napady astmy. Co wywołuje atak astmy?

Czynniki, które mogą wywoływać ataki astmy, są różnorodne i zależą od indywidualnej wrażliwości danej osoby. Poniżej przedstawiono najczęstsze z nich:

 • Alergeny: Pyłki, sierść zwierząt, roztocza kurzu domowego, pleśnie oraz alergeny pokarmowe mogą wywoływać ataki astmy u osób wrażliwych.

 • Infekcje dróg oddechowych: Zwłaszcza wirusowe, takie jak przeziębienie czy grypa, które mogą znacząco pogorszyć astmę.

 • Zanieczyszczenie powietrza i dym tytoniowy: Smog, spaliny samochodowe, dym tytoniowy oraz inne zanieczyszczenia mogą prowokować ataki astmy.

 • Czynniki zawodowe: Chemikalia, gazy, pyły i dymy występujące w miejscu pracy mogą być przyczyną astmy zawodowej.

 • Zmiany pogody: Gwałtowne zmiany temperatury, wilgotności czy ciśnienia atmosferycznego mogą wywołać napad astmy.

 • Emocje: Silny stres, śmiech, płacz, a nawet zbyt intensywne emocje mogą prowokować zaostrzenia.

 • Wysiłek fizyczny: Zwłaszcza w zimnym i suchym powietrzu, może prowadzić do astmy wysiłkowej.

Znając czynniki wywołujące, osoby z astmą mogą lepiej zapobiegać napadom, unikając wyzwalaczy i stosując odpowiednie strategie zarządzania chorobą. Regularne wizyty u lekarza i dostosowanie planu leczenia również są kluczowe w utrzymaniu kontroli nad astmą.

Leczenie astmy - jak leczy się astmę oskrzelową? Diagnostyka astmy

astmaLeczenie astmy oskrzelowej obejmuje zarówno farmakoterapię, jak i zmiany w stylu życia, aby zarządzać objawami i minimalizować ryzyko zaostrzeń. Poniżej szczegółowo omawiam poszczególne aspekty zarządzania tą chorobą.

Jak leczyć astmę?

Leki zapobiegające zaostrzeniom i kontrolujące objawy:

 • Kortykosteroidy inhalacyjne (np. flutikazon, budezonid) – podstawowe leki przeciwzapalne stosowane codziennie, zmniejszające stan zapalny i nadreaktywność dróg oddechowych.
 • Długodziałające beta-agonisty (np. salmeterol, formoterol) – leki rozszerzające oskrzela stosowane razem z kortykosteroidami inhalacyjnymi, aby pomóc utrzymać drożność dróg oddechowych.
 • Leki przeciwleukotrienowe (np. montelukast, zafirlukast) – używane głównie w leczeniu astmy łagodnej i umiarkowanej, szczególnie przy współwystępujących alergiach.
 • Inhibitory fosfodiesterazy typu 4 (np. roflumilast) – stosowane w cięższych przypadkach.

Leki na szybkie złagodzenie objawów:

 • Krótko działające beta-agonisty (np. salbutamol, terbutalina) – stosowane w razie potrzeby do szybkiego rozszerzenia oskrzeli i złagodzenia objawów.

Leczenie biologiczne - dla osób z ciężką astmą, które nie reagują na standardowe leczenie. Obejmuje to leki takie jak omalizumab, mepolizumab, czy benralizumab, które są skierowane na konkretne składniki układu immunologicznego.

Immunoterapia alergenowa - może być opcją dla osób z alergiczną astmą oskrzelową, polega na stopniowym przyzwyczajaniu organizmu do alergenów, aby zmniejszyć jego reaktywność.

Do jakiego lekarza z astmą?

Osoby z astmą powinny szukać pomocy u:

 • Podstawowego lekarza rodzinnego – może diagnozować i leczyć łagodną astmę.

 • Pulmonologa (specjalista chorób płuc) – dla zaawansowanej diagnostyki i leczenia, szczególnie w przypadku ciężkiej astmy.

 • Alergologa – jeśli astma ma podłoże alergiczne.

Leki na astmę - leki w leczeniu astmy:

Leki na astmę można podzielić na te do długotrwałego kontrolowania stanu (kortykosteroidy inhalacyjne, beta-agonisty długodziałające, leki przeciwleukotrienowe) i te do stosowania doraźnego (krótko działające beta-agonisty).

Czego unikać przy astmie:

 • Alergenów (np. pyłki, roztocza, pleśnie, sierść zwierząt), które mogą wywołać zaostrzenie.

 • Dymu tytoniowego i zanieczyszczeń powietrza.

 • Niektórych leków (np. beta-blokerów, NSAID, które mogą pogorszyć objawy astmy).

 • Ekstremalnych warunków pogodowych; zimno i wilgoć mogą wywołać objawy.

 • Silnego stresu i intensywnego wysiłku fizycznego bez odpowiedniego przygotowania.

Zarządzanie astmą wymaga ścisłej współpracy z zespołem medycznym oraz przestrzegania zaleceń dotyczących leczenia i stylu życia.

katarNIELECZONA ALERGIA to RYZYKO ASTMY

Nieleczona alergia może prowadzić do rozwoju astmy, zwłaszcza w przypadku alergii na inhalanty takie jak pyłki, roztocza kurzu domowego, sierść zwierząt, czy pleśnie. Taki mechanizm nazywany jest „marszem alergicznym”, który opisuje progresję alergicznych chorób u niektórych osób, zaczynając od alergii pokarmowych i atopowego zapalenia skóry w dzieciństwie, a kończąc na alergicznym nieżycie nosa i astmie w późniejszym wieku.

Przewlekłe narażenie na alergeny może prowadzić do przewlekłego stanu zapalnego dróg oddechowych, co zwiększa wrażliwość oskrzeli i może przyczynić się do rozwoju astmy. Nieleczona alergia utrzymuje i potęguje ten stan zapalny, co z czasem może nasilić objawy i skomplikować leczenie astmy, jeżeli do niej dojdzie. Regularne leczenie alergii, w tym unikanie ekspozycji na alergeny i stosowanie odpowiednich leków, może pomóc w minimalizacji ryzyka rozwoju astmy i innych powiązanych stanów zdrowotnych.

Dlatego też nie należy lekceważyć objawów alergii. Wszelkie oznaki alergii, takie jak przewlekły katar, kichanie, świąd czy problemy z oddychaniem, powinny być sygnałem do konsultacji z lekarzem. Zgłaszanie się do specjalisty i wczesne rozpoczęcie leczenia alergii może znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju poważniejszych komplikacji, takich jak astma.

Lekarz może zaproponować odpowiednie testy alergiczne i terapię, która pomoże kontrolować alergię i ograniczyć jej wpływ na zdrowie dróg oddechowych.

 • Uwaga!

  Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny, nie konsultacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


  Zapraszamy na portale: 
  www.szczawnica.top
  www.pieniny.net.pl
  www.pieniny.com
  www.szczawnica.com
  www.nrs.pl

 • Dla kobiet i nie tylko...

  logo vns

 • Serwis:

  Serwis zawiera tematy: ciąża, objawy ciąży, rozwój dziecka jak i również tematy dotyczące płodności kobiety, objawy płodności, cyklu miesiączkowego i inne. Nie brakuje tematów dotyczących żywienia, ćwiczeń, chorób. Znajdą się tu tematy: pielęgnacja paznokci, skóra, manicure, włosy, wizaż, stylizacja, kobiety, pedicure, kosmetyka, makijaż, uroda, kosmetyki, twarz, paznokcie, pielęgnacja piersi.