• noworodek

Badania noworodka - badania po porodzie

Badania w szpitalu - badania po narodzinach dziecka

Początek życia ludzkiego jest zjawiskiem pełnym cudu i tajemniczości. Nowo narodzone dziecko, opuszczając bezpieczne otoczenie łona matki, wkracza w nowy, nieznany świat. Pierwsze dni życia noworodka są kluczowe nie tylko dla jego zdrowia, ale także dla dalszego rozwoju. Podczas tego etapu, wsparcie medyczne oraz staranne badania przeprowadzone przez personel medyczny są niezbędne, aby zapewnić maluchowi jak najlepszy start w życie.

Artykuł skupia się na badaniach noworodka przeprowadzanych zaraz po porodzie oraz w trakcie pierwszych dni pobytu w szpitalu. Omówione zostaną standardowe procedury, które mają na celu ocenę stanu zdrowia noworodka oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości czy schorzeń w najwcześniejszym możliwym czasie. Wprowadzenie do zagadnienia badania noworodka ma na celu nie tylko zaznajomienie Czytelników z medyczną opieką nad najmłodszymi, ale także uświadomienie rodzicom, jak ważny jest ten wstępny etap dla przyszłego zdrowia i rozwoju ich dziecka.

Badania noworodka w szpitalu po porodzie oraz w pierwszych dniach jego życia są niezbędną procedurą, którą każdy szpital wykonuje z ogromną starannością. Są one podstawowym narzędziem diagnostycznym, które pozwala na wczesne rozpoznanie i interwencję w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Takie podejście stanowi fundament dla dalszego, zdrowego rozwoju dziecka oraz buduje poczucie bezpieczeństwa i zaufania rodziców, którzy mogą być pewni, że ich maleństwo jest otoczone najlepszą opieką medyczną od pierwszych chwil swojego życia. Badania noworodka przeprowadzone przez doświadczony zespół medyczny pomagają zidentyfikować i zająć się wszelkimi problemami zdrowotnymi w najwcześniejszym możliwym etapie, co z kolei przyczynia się do lepszego przebiegu procesu adaptacji dziecka do życia poza łonem matki.

Badania na sali porodowej - pierwsze badania noworodka

Badania w pierwszych godzinach - badania po kontakcie skóra do skóry

Pierwsze godziny życia noworodka są krytyczne zarówno dla jego zdrowia, jak i dla budowania więzi z rodzicami. Po wyjątkowym momencie porodu, kiedy to maluch po raz pierwszy doświadcza świata poza łonem matki, zarówno lekarze, jak i pielęgniarki rozpoczynają szereg badań mających na celu zapewnienie, że dziecko jest zdrowe i gotowe do rozpoczęcia życia poza brzuchem matki. Badania noworodka wykonane tuż po narodzinach mają na celu ocenę jego ogólnego stanu zdrowia oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości. Ważenie i mierzenie noworodka to fundamentalny element początkowych badań przeprowadzanych po narodzinach, gdyż pomiary noworodka dostarczają cennych informacji na temat jego stanu zdrowia i prawidłowego rozwoju. Oto najważniejsze badania noworodka przeprowadzane na sali porodowej.

Kontakt skóra do skóry:

Pierwszy kontakt skóra do skóry między matką a noworodkiem jest nie tylko magicznym momentem budowania więzi, ale także ważnym elementem wsparcia fizjologicznego dla dziecka. Pomaga to w stabilizacji temperatury ciała malucha, regulacji rytmu serca oraz oddychania. To również doskonały moment na rozpoczęcie karmienia piersią, co jest naturalnym sposobem na dostarczenie dziecku pierwszych, cennych składników odżywczych zawartych w siarze matki.

badania noworodkaOgólne badania noworodka - ocena stanu noworodka

Niedługo po porodzie, z reguły w pierwszych godzinach życia, lekarz przeprowadza pierwsze ogólne badanie noworodka. Sprawdza on podstawowe parametry życiowe takie jak tętno, oddech, kolor i elastyczność skóry, oraz ogólną reakcję na bodźce zewnętrzne. Badanie to ma na celu szybką identyfikację ewentualnych nieprawidłowości oraz wstępne ocenienie stanu zdrowia noworodka.

Badanie lekarskie fizykalne - pierwsze badanie dziecka :

Badanie lekarskie noworodka: podczas badania fizykalnego dokładnie oceniane są wszystkie narządy i układy dziecka. Lekarz zwraca uwagę na kształt głowy, budowę układu kostnego, pracę układu oddechowego i krążenia, a także sprawdza reakcje noworodka na różne bodźce. Badanie to jest istotne dla wczesnego wykrywania wad wrodzonych czy innych nieprawidłowości, które mogą wymagać dalszej diagnostyki lub interwencji medycznych.

Ocena w Skali Apgar - ocena zdrowia noworodka :

Badanie Apgar - to standardowe badanie przeprowadzane zazwyczaj w pierwszej i piątej minucie życia, oceniające ogólny stan noworodka (badanie odruchów). Skala Apgar obejmuje pięć kategorii: kolor skóry, tętno, reakcje na drażniące, tonus mięśniowy oraz oddech. Każda kategoria jest oceniana na 0, 1 lub 2 punkty, a suma punktów daje ogólny obraz stanu zdrowia dziecka.

Wynik badania przeprowadzane w sali porodowej są kluczowym elementem opieki neonatologicznej, która ma na celu zapewnienie najlepszego startu w życie dla każdego noworodka. Przez sprawne zidentyfikowanie i zaadresowanie ewentualnych problemów zdrowotnych, personel medyczny daje noworodkom oraz ich rodzinom szansę na zdrowe, szczęśliwe życie.

Badania dodatkowe:

W zależności od stanu zdrowia noworodka oraz historii medycznej rodziny, lekarz może zalecić dodatkowe badania, takie jak badania słuchu, badanie wzroku lub badania genetyczne. Pierwsze dni życia dziecka są krytycznym okresem, podczas którego przeprowadza się szereg badań, mających na celu monitorowanie jego rozwoju i zdrowia.


Badanie słuchu - badanie słuchu u noworodków

Początkowe momenty życia dziecka to okres pełen cudów, ale także ważnych badań, które mają na celu zapewnienie, że noworodek jest zdrowy i gotowy do rozpoczęcia swojej przygody z otaczającym światem. Jednym z kluczowych badań przeprowadzanych w pierwszych dniach życia jest badanie słuchu noworodka , które pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów ze słuchem. Wczesna diagnoza jest niezbędna, aby zminimalizować wpływ wad słuchu na rozwój mowy i komunikacji dziecka. Badania słuchu noworodka są niezbędne dla wczesnego wykrycia ewentualnych problemów słuchowych, co może znacząco wpłynąć na późniejszy rozwój mowy i komunikacji dziecka.

Metody Badania Słuchu:

 1. Badanie Otoemisyjne (OAE):

Badanie Otoemisyjne jest prostym i nieinwazyjnym testem, który mierzy odpowiedź ucha wewnętrznego (ślimaka) na dźwięki. Małe urządzenie umieszczone w kanale usznym emituje dźwięki, a następnie mierzy echo powracające z ucha wewnętrznego. Brak odpowiedzi lub słaba odpowiedź może sugerować problem ze słuchem.

 1. Automatyczne Badanie Pnia Mózgu (ABR):

To badanie ocenia, jak nerw słuchowy i ścieżki słuchowe w mózgu reagują na dźwięki. Elektrody umieszczone na głowie dziecka rejestrują reakcje na dźwięki emitowane przez małe słuchawki umieszczone w uszach noworodka. Jest to również bezbolesny i nieinwazyjny test.

 1. Badanie Audiometryczne Behawioralne:

Choć jest to bardziej typowe dla starszych dzieci, w niektórych przypadkach może być zastosowane u noworodków. Eksperci oceniają reakcję dziecka na różne dźwięki, aby zrozumieć, jak dobrze słyszy.


Wczesne wykrycie utraty słuchu jest kluczowe, ponieważ pozwala na natychmiastowe wdrożenie interwencji terapeutycznych, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój mowy i języka dziecka. Interwencje te mogą obejmować aparaty słuchowe, terapie mowy lub, w niektórych przypadkach, implanty ślimakowe. Rodziny otrzymują także niezbędne wsparcie i edukację, aby lepiej zrozumieć i radzić sobie z wyzwaniami związanymi z utratą słuchu. Badanie słuchu u noworodków to kluczowy krok w zapewnieniu, że dzieci z problemami słuchowymi otrzymają niezbędne wsparcie jak najwcześniej. Rozwój technologii i metod badawczych sprawia, że badania te są coraz bardziej precyzyjne i mniej inwazyjne, co gwarantuje, że nawet najmłodsze dzieci mogą zostać zbadane pod kątem zdrowia słuchu, otwierając drzwi do lepszego zrozumienia i wsparcia ich unikalnych potrzeb.

Badanie pulsoksymetryczne

Pulsoksymetria (test pulsoksymetryczny) to prosty, szybki i nieinwazyjny test używany do monitorowania poziomu nasycenia tlenem krwi (SpO2) oraz tętna pacjenta. Jest to kluczowe narzędzie diagnostyczne stosowane w szerokim zakresie środowisk medycznych, w tym w opiece neonatologicznej, gdzie monitorowanie funkcji życiowych noworodka jest niezbędne dla oceny i utrzymania jego zdrowia.

Opis Procedury:

Pulsoksymetr to niewielkie urządzenie wyposażone w klips lub opaskę, które jest umieszczane na palcu, uchu lub innym przejrzystym dla światła obszarze ciała pacjenta. Urządzenie emituje światło o dwóch różnych długościach fali (czerwone i podczerwone) przez skórę do krwi przepływającej przez naczynia krwionośne w badanym obszarze. Analiza światła, które przechodzi przez obszar badany lub jest odbijane z powrotem, pozwala urządzeniu określić, ile tlenu jest obecne w krwi. Wyniki są następnie wyświetlane w czasie rzeczywistym na ekranie pulsoksymetru, zazwyczaj w formie procentowej wartości nasycenia tlenem oraz wartości tętna.

Zastosowanie w Neonatologii - ocena neonatologiczna:

W neonatologii, pulsoksymetria jest niezbędna do monitorowania funkcji życiowych noworodków, szczególnie tych, które są uważane za wcześniaki lub mają problemy zdrowotne. Test pozwala na bieżąco ocenić, czy krwiobieg noworodka dostarcza odpowiedniej ilości tlenu do jego organizmu. Pulsoksymetria może również pomóc lekarzom ocenić, jak noworodki reagują na leczenie, i może być używana do monitorowania podczas procedur medycznych lub chirurgicznych.

Pulsoksymetria to niezawodne narzędzie diagnostyczne, które dostarcza natychmiastowych informacji o stanie układu krążenia i oddechowego pacjenta. Dla noworodków, których systemy są jeszcze w trakcie rozwoju i które mogą być szczególnie wrażliwe na problemy z dotlenieniem, pulsoksymetria stanowi kluczowy element opieki medycznej, pozwalając personelowi medycznemu na szybką interwencję w razie potrzeby, co może być kluczowe dla zapewnienia ich długoterminowego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Badania z krwi noworodka - podstawowe badania krwi jako ocena stanu dziecka

badania z krwiBadania krwi noworodka stanowią ważny element diagnostyczny, który może dostarczyć istotnych informacji o zdrowiu malucha tuż po narodzinach. Pakiet badań profilaktycznych noworodka to badania stanu zdrowia noworodka. Analizy te mogą zidentyfikować różnorodne stany patologiczne lub anomalie, co umożliwia wczesne wdrożenie odpowiedniego leczenia. W pierwszych dniach życia, kiedy systemy organizmu noworodka dostosowują się do życia poza łonem matki, uzyskanie dokładnego obrazu zdrowia dziecka jest kluczowe dla jego długoterminowego dobrostanu.

Podstawowe Badania z Krwi - pakiet badań krwi :

Pełna morfologia krwi: Pobranie próbki krwi noworodka, aby ocenić komponenty krwi, w tym czerwone krwinki, białe krwinki i płytki krwi, co może pomóc w identyfikacji anemii, infekcji lub innych problemów hematologicznych.

Poziom glukozy: Monitorowanie poziomu glukozy w krwi jest ważne, aby upewnić się, że noworodek otrzymuje wystarczającą ilość energii, jak również aby wykryć ewentualną hipoglikemię.

Badania wątrobowe: Testy takie jak poziom bilirubiny, AST, ALT mogą dostarczyć informacji na temat funkcji wątroby noworodka, a także wykryć żółtaczkę noworodkową.

Badania funkcji nerek: Testy takie jak kreatynina czy mocznik mogą pomóc w ocenie funkcjonowania nerek noworodka.

Testy na wrodzone błędy metabolizmu: Specjalistyczne badania, takie jak test przesiewowy na fenyloketonurię (PKU) lub inne wrodzone błędy metabolizmu, mogą być przeprowadzone, aby zidentyfikować rzadkie zaburzenia metaboliczne, które mogą wymagać wczesnej interwencji.


Pobranie krwi u noworodka jest procedurą delikatną, którą należy przeprowadzić z najwyższą starannością. Większość badań krwi można przeprowadzić na niewielkiej ilości krwi, co minimalizuje dyskomfort dla dziecka. Ponadto, odpowiednie szkolenie personelu medycznego i użycie najnowocześniejszych technologii analitycznych gwarantują precyzyjność i wiarygodność uzyskanych wyników. Badania z krwi noworodka stanowią integralną część wstępnej oceny zdrowia dziecka. Dzięki wczesnym badaniom diagnostycznym możliwe jest szybkie wykrycie i adresowanie potencjalnych problemów zdrowotnych, co z kolei zapewnia solidne podstawy do zdrowego rozwoju dziecka. Personel medyczny, wyposażony w niezbędne narzędzia diagnostyczne, jest lepiej przygotowany do dostarczenia skutecznej opieki, dbając o optymalny start w życie każdego noworodka.

Badania po cesarce - badanie mamy

Cesarskie cięcie, mimo że jest planowanym zabiegiem chirurgicznym, wiąże się z pewnym ryzykiem i komplikacjami, podobnie jak każda inna interwencja chirurgiczna. Aby monitorować stan zdrowia matki po operacji oraz zminimalizować ryzyko potencjalnych komplikacji, przeprowadza się różne badania diagnostyczne. Te badania pomagają lekarzom w ocenie procesu gojenia, monitorowaniu funkcji narządów wewnętrznych oraz potwierdzaniu, że organizm kobiety prawidłowo się regeneruje po cesarskim cięciu.

Badania z Krwi - pełna morfologia krwi: Monitorowanie poziomu czerwonych krwinek, białych krwinek i płytek krwi jest ważne w ocenie ogólnego stanu zdrowia, wykrywaniu infekcji oraz monitorowaniu anemii.

Badania wątrobowe i nerkowe: Pomagają ocenić funkcjonowanie wątroby i nerek po operacji.

Poziom glukozy: Kontrola poziomu cukru we krwi jest ważna, zwłaszcza dla kobiet z cukrzycą.

Badanie Moczu: Analiza moczu może pomóc w wykryciu infekcji dróg moczowych lub problemów z nerkami, które mogą wystąpić po operacji.

USG (Ultrasonografia): USG jamy brzusznej i miednicy może być wykonane w celu oceny stanu narządów wewnętrznych oraz wykrycia ewentualnych krwiaków lub zbiorników płynu.

Monitorowanie Temperatury Ciała: Regularne monitorowanie temperatury może pomóc w wykryciu wczesnych objawów infekcji.

Kontrola Rany Operacyjnej: Codzienna inspekcja rany operacyjnej pod kątem znaków infekcji, obrzęku, krwiaków lub innych komplikacji jest kluczowa dla zapewnienia prawidłowego gojenia.

Konsultacje Lekarskie: Konsultacje z lekarzem ginekologiem-położnikiem oraz innymi specjalistami, jeśli to konieczne, pomagają monitorować proces gojenia i dostosowywać plan opieki.

Badania diagnostyczne przeprowadzane po cesarskim cięciu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia matki w okresie rekonwalescencji. Prawidłowe monitorowanie i wczesne wykrywanie potencjalnych komplikacji są kluczowe dla zapewnienia, że proces gojenia przebiega sprawnie, a kobieta szybko wraca do pełni zdrowia. Indywidualny plan opieki, opracowany przez zespół medyczny, gwarantuje, że potrzeby każdej matki są zaspokajane, umożliwiając jej skoncentrowanie się na radości płynącej z powitania nowego członka rodziny.

Badania dla wcześniaków

wcześniakBadania noworodka urodzonego przedwcześnie mogą obejmować dodatkowe testy, mające na celu ocenę funkcji narządów oraz monitorowanie postępów w dojrzewaniu systemów organizmu. Wcześniaki, czyli niemowlęta urodzone przed 37. tygodniem ciąży, są narażone na większe ryzyko różnych problemów zdrowotnych ze względu na niedojrzałość swoich systemów organizmu. W celu zapewnienia najlepszej opieki medycznej dla tych maluchów, konieczne jest przeprowadzenie szeregu badań diagnostycznych. Badania te pomagają lekarzom monitorować rozwój wcześniaków, wykrywać ewentualne komplikacje oraz planować indywidualne plany leczenia i opieki.

Badania z Krwi: Pełna morfologia krwi: Ocena liczby czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi, które mogą pomóc w identyfikowaniu infekcji, anemii lub innych zaburzeń hematologicznych.

Poziom glukozy: Monitorowanie poziomu cukru we krwi jest ważne, zwłaszcza dla wcześniaków, które mogą mieć trudności z utrzymaniem stabilnego poziomu glukozy.

Testy funkcji wątroby i nerek: Obejmują ocenę stężenia różnych enzymów i innych wskaźników funkcji tych narządów.

Badanie Pulsoksymetryczne: Monitorowanie saturacji tlenu i tętna, aby upewnić się, że krwiobieg i układ oddechowy wcześniaka działają prawidłowo.

Badanie Słuchu i Wzroku (badania oczu noworodka) : Testy słuchu i wzroku są ważne dla wczesnego wykrywania potencjalnych problemów, które mogą wpłynąć na rozwój dziecka.

Ultrasonografia (USG) Głowy: Może być wykonane, aby wykluczyć wewnętrzne krwawienia lub inne problemy neurologiczne często związane z przedwczesnym narodzeniem.

Testy na Wrodzone Błędy Metabolizmu: Pomaga zidentyfikować rzadkie zaburzenia metaboliczne, które mogą wymagać wczesnej interwencji.

Badania Obrazowe: Rentgen klatki piersiowej lub inne badania obrazowe mogą być przeprowadzone, aby ocenić kondycję płuc i innych narządów wewnętrznych.

Monitorowanie Rozwoju - ocena rozwoju : Regularne oceny wzrostu, rozwoju motorycznego i neurologicznego, aby monitorować postępy i zidentyfikować ewentualne opóźnienia w rozwoju.

Badania diagnostyczne dla wcześniaków są niezbędne, aby lekarze mogli świadczyć odpowiednią opiekę medyczną i skoordynować indywidualne plany leczenia. Monitoring stanu zdrowia i rozwoju wcześniaków zapewnia, że ewentualne problemy zostaną szybko zidentyfikowane i odpowiednio zaddressowane, co z kolei zwiększa szanse na zdrowy rozwój i poprawę jakości życia tych maluchów. Dzięki wczesnym interwencjom medycznym i współpracy zespołów specjalistycznych, możliwe jest wsparcie wcześniaków na każdym etapie ich drogi ku dojrzewaniu.

Szczepienia w szpitalu - szczepienia noworodka

Pierwsze szczepienia noworodka

Pierwsze szczepienia dziecka realizowane w szpitalu stanowią kluczowy krok w zapewnieniu młodym pacjentom ochrony przed poważnymi infekcjami już od pierwszych dni życia. Najczęściej pierwszym szczepieniem administracyjnym noworodkom jest szczepionka przeciwko gruźlicy (BCG) oraz szczepionka przeciwko WZW typu B, które są podawane krótko po urodzeniu, jeszcze przed opuszczeniem szpitala.

Szczepienie w szpitalu odbywa się zgodnie z krajowym programem szczepień, a realizacja tej procedury jest ważnym elementem strategii zdrowia publicznego mającej na celu zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności spowodowanej zakażeniami. Personel medyczny w szpitalach jest dobrze przygotowany do przeprowadzania szczepień, a także do edukowania rodziców w zakresie korzyści i możliwych reakcji poszczepiennych, umożliwiając im świadome podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia swoich dzieci.

Terminowe przeprowadzenie szczepień w szpitalu stanowi podstawę długoterminowej strategii immunizacyjnej, która ma na celu promowanie zdrowia i zapobieganie poważnym chorobom zakaźnym w populacji noworodków.

Badania po wyjściu ze szpitala

Opieka medyczna nad matką i noworodkiem nie kończy się na opuszczeniu murów szpitala. Pierwsze dni i tygodnie po narodzinach są krytycznym okresem, w którym kontynuowane są badania oraz oceny stanu zdrowia obu pacjentów. Zarówno dla matki, jak i dla noworodka, regularne wizyty kontrolne u lekarza są niezbędne, aby upewnić się, że proces regeneracji po porodzie przebiega prawidłowo, a dziecko rozwija się zgodnie z oczekiwaniami.

noworodekBadania dla Matki:

- Kontrola rany po cesarskim cięciu lub ewentualnych nacięć poporodowych jest ważna dla monitorowania procesu gojenia.

- Dodatkowe badania, takie jak analiza krwi czy badania piersi, mogą być zalecone, aby sprawdzić stan zdrowia matki i ewentualną obecność infekcji.

- Kontrola zdrowia psychicznego matki także jest ważna, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych objawów depresji poporodowej.

Badania dla Noworodka:

- Kontynuowane są rutynowe badania pediatryczne, takie jak ważenie i mierzenie noworodka, aby monitorować jego wzrost i rozwój.

- Badania słuchu oraz wzroku są kontynuowane, aby wczesne wykryć ewentualne problemy, które mogą wpłynąć na rozwój dziecka.

- Ponadto, w zależności od indywidualnych potrzeb, mogą być zalecone dodatkowe badania, takie jak badania neurologiczne lub genetyczne.

Współpraca z Lekarzem:

- Ścisła współpraca z lekarzem rodzinnym lub pediatrą, a także z ginekologiem, jest kluczowa dla zapewnienia odpowiedniej opieki i szybkiego reagowania na ewentualne problemy.

W okresie po wyjściu ze szpitala, edukacja zdrowotna rodziców jest również istotna. Rodzice powinni być świadomi, jakie badania są niezbędne dla ich dziecka oraz dla matki, a także jak ważne są regularne wizyty kontrolne u lekarza. Przekazanie właściwej wiedzy i zapewnienie dostępu do profesjonalnej opieki medycznej to podstawy zapewnienia zdrowego startu w życie dla noworodka oraz dobrej regeneracji dla matki po doświadczeniu porodu.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Czy badania noworodka rozpoczęte zaraz po narodzinach wykazały jakiekolwiek nieprawidłowości wymagające dalszej obserwacji?

  Badania noworodka rozpoczęte zaraz po narodzinach nie wykazały żadnych nieprawidłowości wymagających dalszej obserwacji.
 • Jakie kroki zostaną podjęte, jeśli badania noworodka rozpoczęte tuż po porodzie wykażą potrzebę dodatkowej interwencji medycznej?

  Jeśli badania noworodka rozpoczęte tuż po porodzie wykażą potrzebę dodatkowej interwencji medycznej, zostanie skonsultowany specjalista, a dziecko zostanie poddane dalszym badaniom diagnostycznym.
 • Badania przesiewowe noworodków - co to są przesiewowe badania noworodków, jaki jest program badań przesiewowych noworodków?

  Badania przesiewowe noworodków to zestaw testów mających na celu wczesne wykrycie różnych wad wrodzonych lub zaburzeń metabolicznych, realizowanych zgodnie z krajowym programem badań przesiewowych noworodków.
 • Badania noworodka - czy testy przesiewowe noworodka są zawsze wykonywane?

  Testy przesiewowe noworodka są standardową procedurą i zawsze powinny być wykonywane, aby zapewnić wczesną identyfikację i leczenie potencjalnych problemów zdrowotnych.
 • Działania lecznicze - czy każde dziecko ma przesiewowe badanie słuchu po porodzie?

  Każde dziecko poddawane jest przesiewowemu badaniu słuchu po porodzie, aby wczesne zidentyfikować ewentualne zaburzenia słuchu.
 • Pierwsze godziny po porodzie - jak wyglądają badania w pierwsze godziny po porodzie?

  W pierwszych godzinach po porodzie badania obejmują ocenę stanu ogólnego noworodka, pomiar jego wagi i wzrostu, oraz badania oceniające funkcje życiowe.
 • Jak wyglądają badania noworodka po porodzie - w pierwszej dobie życia dziecka?

  Badania noworodka po porodzie w pierwszej dobie życia obejmują także testy przesiewowe mające na celu wykrycie ewentualnych wad wrodzonych lub zaburzeń metabolicznych.
 • Zły wynik przesiewowego badania - jakie jest postępowanie przy nieprawidłowym wyniku badania?

  W przypadku złego wyniku przesiewowego badania, zaleca się dalszą diagnostykę i konsultacje specjalistyczne, aby potwierdzić diagnozę i zainicjować odpowiednie leczenie.
 • Jak wygląda profilaktyka chorób u noworodka i jakie są groźne choroby dziecka?

  Profilaktyka chorób u noworodka obejmuje szereg szczepień mających na celu ochronę przed groźnymi chorobami zakaźnymi.
 • Jakie wykonuje się podstawowe badania krwi u noworodka?

  Podstawowe badania krwi u noworodka mogą obejmować analizę składu krwi oraz badania mające na celu wykrycie ewentualnych zaburzeń metabolicznych.
 • Czy pierwsze szczepienia dziecka odbywają się już po porodzie w szpitalu?

  Pierwsze szczepienia dziecka są realizowane w szpitalu po porodzie, zgodnie z krajowym programem szczepień.
 • Wrodzone choroby - jakie są zaburzenia wrodzone, wrodzone wady noworodka?

  Zaburzenia wrodzone obejmują różne wady anatomiczne lub metaboliczne, które są obecne u noworodka od momentu narodzin.
 • Czy wykonuje się badania genetyczne noworodka po porodzie?

  Badania genetyczne noworodka mogą być przeprowadzone po porodzie w celu wykrycia ewentualnych zaburzeń genetycznych.
 • Czy po porodzie można wykryć wrodzona niedoczynność tarczycy?

  Wrodzoną niedoczynność tarczycy można wykryć po porodzie poprzez badanie hormonalne.
 • Co to jest żółtaczka u noworodka i postępowanie przy nieprawidłowym wyniku badania bilirubiny?

  Żółtaczka u noworodka to stan charakteryzujący się podwyższonym poziomem bilirubiny w krwi, a postępowanie przy nieprawidłowym wyniku badania bilirubiny może obejmować terapię świetlną.
 • Badania noworodka w czasie pobytu po porodzie w szpitalu - Jak wyglądają przesiewowe badanie słuchu?

  Przesiewowe badanie słuchu noworodka przeprowadzane jest w czasie pobytu po porodzie w szpitalu, aby ocenić funkcje słuchowe dziecka.
 • Czy noworodkowi wykonuje się pakiet badań hormonalnych oraz pakiet badań na trzustkę?

  Noworodkom wykonuje się pakiet badań hormonalnych oraz pakiet badań na trzustkę, aby ocenić funkcjonowanie tych układów.
 • Jakie wykonuje się badania dziecku do 6 miesiąca życia?

  Badania dziecka do 6 miesiąca życia obejmują regularne wizyty u pediatry, szczepienia, a także badania oceniające rozwój fizyczny i neurologiczny dziecka.

 • Uwaga!

  Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny, nie konsultacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


  Zapraszamy na portale: 
  www.szczawnica.top
  www.pieniny.net.pl
  www.pieniny.com
  www.szczawnica.com
  www.nrs.pl

 • Dla kobiet i nie tylko...

  logo vns

 • Serwis:

  Serwis zawiera tematy: ciąża, objawy ciąży, rozwój dziecka jak i również tematy dotyczące płodności kobiety, objawy płodności, cyklu miesiączkowego i inne. Nie brakuje tematów dotyczących żywienia, ćwiczeń, chorób. Znajdą się tu tematy: pielęgnacja paznokci, skóra, manicure, włosy, wizaż, stylizacja, kobiety, pedicure, kosmetyka, makijaż, uroda, kosmetyki, twarz, paznokcie, pielęgnacja piersi.