• układ krwionośny

Układ krwionośny człowieka - budowa i funkcje układu krążenia

Działanie układu krążenia, funkcje układu krwionośnego, budowa i funkcje układu krwionośnego. Skład układu krwionośnego oraz cykl pracy i budowa serca.

Układ krwionośny, nazywany również układem krążenia, jest jednym z kluczowych systemów w ludzkim ciele, odpowiedzialnym za dostarczanie tlenu, składników odżywczych oraz hormonów do każdej komórki organizmu, a także usuwanie produktów przemiany materii i dwutlenku węgla. Wspiera on życiowe funkcje organizmu, zapewniając prawidłowy przepływ krwi i stałą wymianę substancji między krwią a tkankami. W skład tego niezwykle skomplikowanego układu wchodzą serce, naczynia krwionośne (tętnice, żyły, naczynia włosowate) oraz krew. Centralnym elementem jest serce, które za pomocą swojej rytmicznej pracy pompuje krew przez cały organizm, utrzymując tym samym

życie. Aby zrozumieć pełnię jego znaczenia, warto przyjrzeć się dokładnej budowie serca, jego cyklowi pracy oraz ogólnej roli układu krążenia w zachowaniu homeostazy organizmu. W niniejszym artykule przedstawimy główne aspekty związane z budową i funkcjonowaniem układu krwionośnego człowieka.

Układ krwionośny - funkcje układu krążenia

układ krwionośnyUkład krwionośny, często określany mianem układu krążenia, pełni w ludzkim ciele szereg kluczowych ról, które współdziałają, by utrzymać nas przy życiu i zdrowiu. Złożony z serca, naczyń krwionośnych oraz krwi, układ krążenia jest dynamicznym systemem, który działa nieprzerwanie, dostosowując się do różnorodnych potrzeb organizmu. Poniżej przedstawiamy główne funkcje układu krążenia.

Dostarczanie tlenu i składników odżywczych: Krew transportuje tlen z płuc do każdej komórki w ciele, a także przewodzi składniki odżywcze, które są niezbędne do produkcji energii oraz budowy i naprawy tkanek.

Usuwanie produktów przemiany materii: Układ krążenia zbiera produkty odpadowe, takie jak dwutlenek węgla i azotany, które są następnie usuwane z organizmu, przede wszystkim przez płuca i nerki.

Regulacja temperatury ciała: Krew pomaga w regulacji temperatury ciała, przewodząc ciepło do powierzchni skóry, gdzie może być oddawane do otoczenia, lub przetrzymując je w głębszych partiach ciała, gdy jest to potrzebne.

Obrona przed patogenami: Krew zawiera białe krwinki, które są kluczowymi elementami układu odpornościowego. Białe krwinki rozpoznają i niszczą patogeny, takie jak bakterie, wirusy czy pasożyty, które mogą infekować organizm.

Transport hormonów: Krew przewodzi hormony, które są produkowane przez różne gruczoły w ciele. Hormony te pełnią funkcje komunikacyjne, informując różne części ciała o tym, jak mają reagować na różne sytuacje.

Udział w procesie krzepnięcia: W odpowiedzi na uszkodzenie naczynia krwionośnego płytki krwi zbierają się w miejscu uszkodzenia, tworząc skrzep, który zapobiega dalszej utracie krwi.

Utrzymywanie równowagi płynów i elektrolitów: Krew pomaga w utrzymaniu odpowiedniego stężenia soli i innych elektrolitów w ciele, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania komórek.

Dostosowywanie się do fizycznego wysiłku: Podczas aktywności fizycznej układ krążenia zwiększa przepływ krwi do mięśni, dostarczając im więcej tlenu i składników odżywczych oraz usuwając produkty przemiany materii.

Podsumowując, układ krążenia jest niezwykle ważnym elementem ludzkiego organizmu, który odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych. Jego zdolność do dostosowywania się do zmieniających się warunków i potrzeb ciała sprawia, że jest on niezbędny dla utrzymania życia i zdrowia.

Budowa układu krwionośnego - skład układu krążenia

Jak układ krwionośny jest zbudowany, z czego składa się układ krwionośny, jakie organy tworzą układ krążenia?

Układ krwionośny, nazywany również układem krążenia, stanowi integralną część ludzkiego ciała, odpowiedzialną za transport krwi oraz substancji w niej zawartych do każdej komórki organizmu. Współdziała on z innymi układami, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ciała. Układ krwionośny składa się z:

Serce: Jest to centralny i niezwykle ważny narząd układu krążenia. Dzięki rytmicznym skurczom serca krew jest pompowana i przepływa przez całe ciało. Anatomicznie serce podzielone jest na cztery komory: dwie przedsionki (lewy i prawy) oraz dwie komory (lewą i prawą). Przez serce przepływają dwie odmiany krwi: odtlenowana krew z ciała do płuc i natlenowana krew z płuc do reszty ciała.

Tętnice: To naczynia krwionośne, które odprowadzają krew od serca do innych części ciała. Najważniejszą tętnicą w ludzkim ciele jest aorta. Ściany tętnic są grube i elastyczne, co pozwala im wytrzymać wysokie ciśnienie krwi wypompowywanej przez serce.

Żyły: Są to naczynia krwionośne, które przewodzą krew z różnych części ciała z powrotem do serca. W przeciwieństwie do tętnic, żyły mają cieńsze ściany i zawierają zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi.

Naczynia włosowate: Są to najcieńsze naczynia krwionośne, które łączą tętnice i żyły. W naczyniach włosowatych zachodzi wymiana gazów (tlen i dwutlenek węgla), składników odżywczych oraz produktów przemiany materii między krwią a tkankami.

Krew: To płynne tkanki, które krąży w naczyniach krwionośnych. Składa się z czerwonych krwinek (erytrocyty), białych krwinek (leukocyty), płytek krwi (trombocyty) oraz osocza, które jest wodnistym płynem zawierającym różne składniki rozpuszczone, takie jak sole mineralne, hormony i białka.

Każdy z tych składników odgrywa unikalną i niezbędną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu układu krążenia. Wspólnie pracują, aby dostarczać tlen i składniki odżywcze do komórek, usuwać produkty przemiany materii oraz uczestniczyć w wielu innych ważnych procesach zachodzących w organizmie.

Serce - rola serca w układzie krwionośnym

serceSerce, będące kluczowym narządem układu krążenia, pełni niewątpliwie centralną rolę w życiu każdego człowieka. To potężna mięśniowa pompa, która pracuje nieustannie przez całe nasze życie, dostarczając tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek organizmu oraz zbierając produkty przemiany materii do ich dalszego usunięcia.

1. Budowa serca:

Serce jest mięśniowym narządem umiejscowionym w klatce piersiowej, pomiędzy płucami, lekko przesuniętym w stronę lewą. Pełni kluczową rolę w układzie krwionośnym człowieka. Oto główne elementy jego budowy:

A. Przedziały serca: Serce podzielone jest na cztery komory:

 • Przedsionki (dwa: lewy i prawy): Są to mniejsze komory, które zbierają krew zwracaną do serca przez żyły i przekazują ją do komór.
 • Komory (dwa: lewa i prawa): Są to większe komory, które wypompowują krew z serca do tętnic. Lewa komora wypompowuje krew do obiegu systemowego (do większości ciała), podczas gdy prawa komora wypompowuje krew do obiegu płucnego (do płuc).

B. Zastawki:

 • Zastawki przedsionkowo-komorowe (dwie: mitralna/trójdzielna i trójdzielna): Umożliwiają przepływ krwi z przedsionków do komór i zapobiegają jej cofaniu się z powrotem do przedsionków.
 • Zastawki półksiężycowate (dwie: aortalna i płucna): Umożliwiają przepływ krwi z komór do tętnic (aorty i tętnicy płucnej) i zapobiegają jej cofaniu się z powrotem do komór.

C. Ściana serca: Składa się z trzech warstw:

 • Endokardium: Wewnętrzna warstwa wyściełająca komory serca, składająca się głównie z nabłonka i tkanki łącznej.
 • Miokardium: Środkowa warstwa, która jest najgrubsza i składa się głównie z mięśniowego tkanki sercowej. To właśnie miokardium odpowiada za skurcze serca.
 • Osierdzie: Zewnętrzna warstwa otaczająca serce. Składa się z dwóch części: osierdzia włóknistego (zewnętrzna warstwa) i osierdzia surowiczego (dwuwarstwowa błona wewnętrzna).

D. Naczynia krwionośne:

 • Tętnica płucna: Wyprowadza krew odtlenowaną z prawej komory do płuc.
 • Żyły płucne: Przyprowadzają krew natlenowaną z płuc do lewego przedsionka.
 • Aorta: Największa tętnica w ciele, wyprowadza krew natlenowaną z lewej komory do reszty ciała.
 • Żyła główna górna i dolna: Przyprowadzają krew odtlenowaną z ciała do prawego przedsionka.

E. Układ przewodzący: Składa się z węzła zatokowo-przedsionkowego (SA), węzła przedsionkowo-komorowego (AV), pęczka Hisa oraz włókien Purkinjego. Układ ten odpowiada za generowanie i przewodzenie impulsów elektrycznych, które powodują skurcz serca.

Serce, choć niewielkie, jest skomplikowanym i precyzyjnie zorganizowanym narządem, który zapewnia ciągły przepływ krwi przez organizm, dostarczając tlen i składniki odżywcze do tkanek oraz usuwając produkty przemiany materii.

2. Rola serca w układzie krwionośnym:

Serce odpowiedzialne jest za:

 • Pompowanie krwi: Serce przepompowuje całą objętość krwi w ciele w ciągu zaledwie kilku minut, dostarczając ją do każdego zakątka organizmu.
 • Rozdzielenie krwi odtlenowanej od natlenowanej: Dzięki dwóm oddzielnym obiegom - małemu (płucnemu) i dużemu (ogólnoustrojowemu) - serce skutecznie oddziela krew odtlenowaną od natlenowanej, zapewniając efektywne dostarczenie tlenu do tkanek i organów.
 • Regulacja ciśnienia: Serce, poprzez regulację siły i częstotliwości skurczów, wpływa na ciśnienie krwi w naczyniach.


3. Cykl pracy serca:

Praca serca opiera się na rytmicznym cyklu składającym się z dwóch głównych faz: skurczu (systola) i rozkurczu (diastola).

 • Systola przedsionków: Przedsionki serca kurczą się, wypychając krew do komór serca.
 • Systola komór: Komory serca kurczą się, co prowadzi do wypchnięcia krwi do tętnic: z lewej komory do aorty i z prawej komory do pnia płucnego.
 • Diastola ogólna: W tej fazie wszystkie części serca - zarówno przedsionki, jak i komory - są rozkurczone. Krew z żył spływa do przedsionków, a następnie, dzięki otwartym zastawkom przedsionkowo-komorowym, wypełnia komory serca.

Ten rytmiczny cykl pracy serca regulowany jest przez układ bodźcowo-przewodzący serca, który składa się między innymi z węzła zatokowo-przedsionkowego i węzła przedsionkowo-komorowego, zapewniając prawidłową sekwencję skurczów serca.

Podsumowując, serce pełni kluczową rolę w układzie krwionośnym, nieustannie dostosowując się do potrzeb organizmu poprzez zmiany w rytmie i sile skurczów. Jego niezawodna praca jest niezbędna dla zachowania życia i zdrowia każdej komórki w ludzkim ciele.

Naczynia krwionośne - budowa naczyń krwionośnych

żyły i tętniceJak układ krwionośnych dostarcza krew, jak krew płynie, na czym polega doprowadzanie krwi, budowa żyły doprowadzające krew?

Naczynia krwionośne stanowią rozległą sieć rurkowatych struktur, które przewodzą krew do każdej części naszego ciała. Ich głównym zadaniem jest transport krwi, która dostarcza tlen, składniki odżywcze i hormony do tkanek oraz usuwa produkty przemiany materii. Naczynia krwionośne można podzielić na trzy główne typy: tętnice, żyły i naczynia włosowate. Każdy z tych typów ma specyficzną budowę, dostosowaną do pełnionych przez nie funkcji.

1. Tętnice - odprowadzają krew od serca do innych części ciała. Największą tętnicą jest aorta.

Budowa: Ściana tętnic składa się z trzech warstw:

 • Tunica intima: Wewnętrzna warstwa, złożona głównie z jednowarstwowego nabłonka płaskiego (śródbłonek) i cienkiej warstwy tkanki łącznej.
 • Tunica media: Środkowa warstwa, stanowiąca najgrubszą część ściany tętnic. Składa się głównie z gładkich mięśni i elastycznych włókien, które nadają tętnicom zdolność do rozszerzania się i kurczenia.
 • Tunica externa (adventitia): Zewnętrzna warstwa, zbudowana z włókien kolagenowych i elastycznych, które nadają naczyniu wytrzymałość i elastyczność.

2. Żyły - zbierają krew z tkanek i przewodzą ją z powrotem do serca. Wiele żył posiada zastawki, które zapobiegają cofaniu się krwi

Budowa: Podobnie jak tętnice, żyły mają trzy warstwy, ale są cieńsze i mniej elastyczne:

 • Tunica intima: Podobna do tej w tętnicach, ale cieńsza.
 • Tunica media: Zawiera mniej mięśni i włókien elastycznych w porównaniu z tętnicami.
 • Tunica externa: Jest stosunkowo grubsza w porównaniu z analogiczną warstwą w tętnicach.

3. Naczynia włosowate - zachodzi tu wymiana gazów (tlen i dwutlenek węgla), składników odżywczych oraz produktów przemiany materii między krwią a tkankami.

Budowa: Są to najcieńsze naczynia krwionośne

Składające się głównie z pojedynczej warstwy komórek śródbłonka. Brakują im warstw tunica media i tunica externa, co sprawia, że są niezwykle cienkie.

W układzie krążenia człowieka krążenie krwi odbywa się w sposób skomplikowany, ale harmonijny. Ten układ składa się z serca, głównego narząd układu krwionośnego, oraz naczyń krwionośne transportujące krew do wszystkich części organizmu. W układzie krążenia przepływ krwi jest podzielony na dwa główne segmenty: obieg mały i obieg duży. Często nazywane są one krwiobieg duży i mały. W małym obiegu krwi, krew przepływa przez płuca, gdzie jest natleniana. Następnie, w dużym obiegu krwi, tlenowa krew jest rozprowadzana po całym ciele, dostarczając tlen i składniki odżywcze do wszystkich komórek i tkanek. To nieustanne krążenie krwi jest kluczem do zdrowego funkcjonowania każdej komórki w ciele ludzkim. Układ przepływu krwi, działając w sposób ciągły, zapewnia, że życiodajny tlen i składniki odżywcze są dostarczane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Przepływ krwi w sercu jest precyzyjnie koordynowany, aby zapewnić optymalne dostarczanie tlenu i składników odżywczych do każdej komórki w organizmie. Serce znajduje się w klatce piersiowej, między płucami, i jest kluczowym organem odpowiedzialnym za pompowanie krwi. Rytm pracy serca jest regulowany przez układ bodźcowo-przewodzący, zapewniający stałość i skoordynowane skurcze mięśni sercowych.

Serce ma cztery komory: dwa przedsionki i dwie komory. Krew z całego ciała wpływa do prawego przedsionka przez układ żył serca, a dokładniej przez żyły głównej dolnej i górnej. Następnie krew prawego przedsionka jest przepompowywana do prawej komory, skąd jest wypompowywana żyłami płucnymi do płuc. W płucach krew jest natleniana, a tlen w krwi jest niezbędny dla wszystkich komórek ciała.

Po natlenieniu w płucach, krew płynie do lewego przedsionka. Lewy przedsionek krew otrzymuje z płuc i przekazuje ją do lewej komory serca. Następnie lewa komora serca wypompowuje krew do dużego obiegu ciała przez aortę. Serce jest połączone z resztą ciała poprzez serca naczyniami, które rozgałęziają się, dostarczając krew do wszystkich tkanek i narządów. Proces ten jest nieustanny, zapewniając ciągły przepływ krwi bogatej w tlen do wszystkich komórek ciała.

Serce i naczynia krwionośne stanowią kluczowy element układu krwionośnego człowieka. Tętnice wyprowadzające krew z serca dystrybuują ją do różnych części ciała. W tętnicach krew płynie pod wysokim ciśnieniem, a krew w tętnicach jest bogata w tlen, co jest niezbędne dla funkcjonowania komórek.

Żyły transportują krew z powrotem do serca po dostarczeniu tlenu i pobraniu dwutlenku węgla z komórek. Naczynia wieńcowe są specjalnymi naczyniami, które dostarczają krew do samego serca, zapewniając mu składniki odżywcze i tlen.

Podstawą układzie naczyń krwionośnych jest sieć naczyń włosowatych oplatających każdy narząd i tkankę w ciele. Te drobne naczynia włosowate dostarczają tlen i składniki odżywcze bezpośrednio do komórek, a jednocześnie zbierają dwutlenek węgla i inne produkty przemiany materii. Nabłonek naczyń krwionośnych reguluje wymianę substancji między krwią a tkankami.

Po dostarczeniu tlenu, krew, która teraz jest uboga w tlen, jest zbierana przez żylnymi naczyniami włosowatymi, które łączą się, tworząc większe naczynia żylne. Cały ten układ naczyń tworzy skomplikowaną sieć naczyń, w której krew krąży, dostarczając tlen i składniki odżywcze do komórek układu krwionośnego i innych tkanek.

W układzie krążenia dostarcza on krew do każdej części ciała w układzie zamkniętym naczyń, co oznacza, że krew nie opuszcza sieci naczyń, chyba że przez mikroskopijne naczynia włosowate w procesie wymiany gazowej.

Wzmocnienie układu krwionośnego - przyczyny chorób układu krwionośnego

Wspomaganie układu krążenia i dbanie o układ krążenia

ruchWzmocnienie układu krwionośnego jest kluczem do utrzymania zdrowia i zapobiegania wielu schorzeniom, które mogą zagrażać życiu. Choroby układu sercowo-naczyniowego są jednymi z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Wśród nich wyróżniamy między innymi chorobę naczyń krwionośnych, nadciśnienie tętnicze oraz zawał serca. Są one zaliczane do najczęstszych chorób układu krążenia.

Czynniki takie jak niezdrowa dieta, brak regularnej aktywności fizycznej, palenie tytoniu, nadmierne spożywanie alkoholu, a nawet brak snu, mogą zwiększać ryzyko rozwoju chorób serca i naczyń krwionośnych. Wcześniejsza diagnoza, takich jak pomiar tętna, może pomóc w wczesnym wykrywaniu problemów i skutecznym leczeniu.

Dbanie o układ krążenia polega na prowadzeniu zdrowego trybu życia: regularne ćwiczenia, zdrowa dieta, unikanie stresu i odpowiednia ilość snu. Znaczenie ma również regularne kontrolowanie ciśnienia tętniczego, aby monitorować i zapobiegać nadciśnieniu tętniczemu.

Wspomaganie układu krążenia polega nie tylko na leczeniu już istniejących schorzeń, ale przede wszystkim na zapobieganiu ich wystąpieniu. Oznacza to edukację społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia oraz promowanie badań profilaktycznych, które mogą wcześnie wykryć potencjalne zagrożenia. W ten sposób możemy aktywnie dbać o nasz układ krążenia i minimalizować ryzyko wystąpienia poważnych schorzeń.

Czy naczynia chłonki to naczynia krwionośne? Nie, naczynia chłonki nie są naczyniami krwionośnymi. Chociaż oba typy naczyń mają pewne podobieństwa i są kluczowymi komponentami układu krążenia w organizmie, pełnią różne funkcje. Naczynia krwionośne (tętnice, żyły i naczynia włosowate) transportują krew do i z serca oraz do wszystkich innych części ciała. Natomiast naczynia chłonne przewodzą chłonkę - bezbarwną ciecz zawierającą białka, tłuszcze i białe krwinki - z tkanek do układu krążenia krwi przez węzły chłonne.

Jakie choroby układu sercowo-naczyniowego występują najczęściej?

 • Choroby układu sercowo-naczyniowego to szeroka grupa schorzeń dotyczących serca i naczyń krwionośnych. Do najczęściej występujących należą:
 • Nadciśnienie tętnicze: stan, w którym ciśnienie krwi w tętnicach jest przewlekle podwyższone, co zwiększa ryzyko innych poważnych schorzeń.
 • Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca): występuje, gdy dopływ krwi do mięśnia sercowego jest ograniczony przez zwężenie tętnic wieńcowych, co może prowadzić do zawału serca.
 • Zawał serca: wynik całkowitego zablokowania przepływu krwi do części mięśnia sercowego.
 • Migotanie przedsionków: nieregularny i często bardzo szybki rytm serca.
 • Niewydolność serca: stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi, by zaspokoić potrzeby organizmu.
 • Zakrzepica żylna i zatorowość płucna: tworzenie się zakrzepów w żyłach głębokich (często w nogach) i potencjalne przeniesienie ich do płuc.
 • Tętniaki: wypuklenia w ścianie naczynia krwionośnego, które mogą pęknąć i prowadzić do krwotoku wewnętrznego.

Oczywiście to tylko kilka z wielu chorób układu sercowo-naczyniowego. Wczesne wykrywanie i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zarządzania i zapobiegania tym chorobom.

 • Uwaga!

  Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny, nie konsultacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


  Zapraszamy na portale: 
  www.szczawnica.top
  www.pieniny.net.pl
  www.pieniny.com
  www.szczawnica.com
  www.nrs.pl

 • Dla kobiet i nie tylko...

  logo vns

 • Serwis:

  Serwis zawiera tematy: ciąża, objawy ciąży, rozwój dziecka jak i również tematy dotyczące płodności kobiety, objawy płodności, cyklu miesiączkowego i inne. Nie brakuje tematów dotyczących żywienia, ćwiczeń, chorób. Znajdą się tu tematy: pielęgnacja paznokci, skóra, manicure, włosy, wizaż, stylizacja, kobiety, pedicure, kosmetyka, makijaż, uroda, kosmetyki, twarz, paznokcie, pielęgnacja piersi.