• układ oddechowy

Charakterystyka układu oddechowego, budowany układ oddechowy człowieka.

Najczęstsze schorzenia układu oddechowego, jak dbać o układ oddechowy , jak się chronić przed infekcjami dróg oddechowych?

Układ oddechowy odgrywa kluczową rolę w życiu każdego człowieka, umożliwiając dostarczanie tlenu do organizmu i usuwanie dwutlenku węgla. Jego prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędne do zachowania zdrowia i witalności. Budowa układu oddechowego człowieka jest skomplikowana i precyzyjnie zaprojektowana, aby efektywnie realizować te życiowo ważne funkcje.

W niniejszym artykule skupimy się na szczegółowej charakterystyce układu oddechowego, przedstawiając jego główne elementy i funkcje. Zajmiemy się również najczęstszymi schorzeniami, które mogą zakłócać jego pracę, oraz sposobami, dzięki którym można dbać o układ oddechowy, aby zachować go w jak najlepszej kondycji. Ponadto, omówimy metody ochrony przed infekcjami dróg oddechowych, które są szczególnie ważne w obliczu rosnącej liczby chorób zakaźnych i zanieczyszczenia powietrza.

Przeanalizowanie tych aspektów pozwoli na głębsze zrozumienie roli, jaką układ oddechowy odgrywa w naszym życiu, oraz na podjęcie świadomych działań mających na celu jego ochronę i dbałość o jego zdrowie.

Funkcje układu oddechowego

Układ oddechowy jest złożonym systemem, który pełni wiele kluczowych funkcji w organizmie człowieka. Obejmuje on drogi oddechowe, płuca i struktury pomocnicze, które pracują razem, aby umożliwić wymianę gazów między organizmem a otoczeniem. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis funkcji układu oddechowego:

1. Wymiana gazów:

Główną funkcją układu oddechowego jest wymiana gazów - pobieranie tlenu (O₂) z atmosfery i usuwanie dwutlenku węgla (CO₂) z organizmu. Tlen jest niezbędny dla procesów metabolicznych zachodzących w komórkach, podczas gdy dwutlenek węgla jest produktem ubocznym tych procesów.

2. Oddychanie:

Układ oddechowy umożliwia oddychanie, które obejmuje dwa procesy: inhalację (wdychanie) i ekshalację (wydech). Podczas inhalacji powietrze bogate w tlen jest przesysane do płuc, natomiast podczas ekshalacji powietrze zawierające dwutlenek węgla jest usuwane z organizmu.

3. Regulacja pH krwi:

Układ oddechowy odgrywa ważną rolę w regulacji pH krwi, utrzymując je na stabilnym poziomie. Oddychanie wpływa na poziom CO₂ w krwi, co z kolei wpływa na równowagę kwasowo-zasadową. Zbyt wysoki poziom CO₂ może prowadzić do zakwaszenia krwi, natomiast zbyt niski poziom CO₂ może prowadzić do zasadowicy.

4. Ochrona i filtracja:

Układ oddechowy chroni organizm przed szkodliwymi cząstkami i mikroorganizmami zawartymi w powietrzu. Włoski w nosie i śluz w drogach oddechowych działają jako filtry, zatrzymując cząstki stałe i mikroby. Oskrzela i tchawica są wyściełane rzęskami, które pomagają usunąć zanieczyszczenia.

5. Udostępnianie powietrza dla mowy i węchu:

Układ oddechowy umożliwia również mówienie, ponieważ powietrze przechodzące przez struny głosowe wibruje, tworząc dźwięki. Ponadto, układ oddechowy współpracuje z układem węchowym, umożliwiając wyczuwanie zapachów.

6. Utrzymywanie homeostazy:

Układ oddechowy pomaga utrzymać homeostazę, czyli wewnętrzną równowagę organizmu, poprzez regulowanie poziomu gazów i pH w organizmie.

7. Uczestniczenie w termoregulacji:

Chociaż główną rolą w regulacji temperatury ciała odgrywa układ krwionośny, układ oddechowy również ma swój udział w tym procesie. Szybkość i głębokość oddychania wpływają na ilość ciepła, która jest usuwana z organizmu podczas wydechu.

Podsumowując, układ oddechowy pełni kluczowe role w utrzymaniu życia i zdrowia organizmu, uczestnicząc w wielu procesach fizjologicznych, ochronnych i regulacyjnych. Zachowanie prawidłowej funkcji tego układu jest zatem niezbędne dla ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia.

Budowa układu oddechowego - jak zbudowany układ oddechowy jest u człowieka?

układ oddechowyAnatomia układu oddechowego.

Układ oddechowy człowieka jest złożoną strukturą, która umożliwia oddychanie, czyli wymianę gazów między organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Składa się z kilku głównych części, które współpracują ze sobą, aby dostarczać tlen do krwi i usuwać z organizmu dwutlenek węgla. Poniżej przedstawiono szczegółowy opis budowy układu oddechowego:

1. Drogi oddechowe:

Nos i jamy nosowe: Powietrze wchodzi do układu oddechowego przez nos, gdzie jest nawilżane, ogrzewane i filtrowane przez włoski i śluz.

Gardło (gardłowa część gardła): Jest to rura łącząca jamy nosowe z krtanią.

Krtań: Znajduje się w przedniej części szyi i zawiera struny głosowe, które umożliwiają mówienie.

Tchawica: Rura prowadząca od krtani do oskrzeli, wyłożona pierścieniami chrzęstnymi, które zapobiegają jej zapadaniu.

Oskrzela: Duże rury oddechowe prowadzące do każdego z płuc, które rozgałęziają się na mniejsze rury zwane oskrzelikami.

Oskrzeliki: Mniejsze rury oddechowe, które rozprowadzają powietrze do pęcherzyków płucnych.

płuca2. Płuca - budowa płuc

Płuca-: Dwa organy gąbczaste, w których zachodzi wymiana gazów między powietrzem a krwią. Prawe płuco jest większe i podzielone na trzy płaty, lewe płuco jest mniejsze (ze względu na serce) i podzielone na dwa płaty.

Pęcherzyki płucne: Małe worki powietrzne, w których następuje wymiana gazów z krwią. Są otoczone gęstą siecią naczyń krwionośnych.

Opłucna: Błona surowicza pokrywająca płuca i wnętrze klatki piersiowej, umożliwiająca płynne ruchy płuc podczas oddychania.

3. Mięśnie oddechowe:

Przepona: Duży mięsień oddzielający klatkę piersiową od jamy brzusznej, który kurcząc się, powoduje zwiększenie objętości klatki piersiowej i ułatwia wdychanie.

Mięśnie międzyżebrowe: Pomagają w rozszerzaniu i obniżaniu klatki piersiowej podczas oddychania.

4. Dodatkowe struktury:

Torebki powietrzne: Dodatkowe struktury, które mogą występować u niektórych osób, pełniące funkcję rezerwuarów powietrza.

Zatoki przynosowe: Puste przestrzenie w kościach czaszki, które pomagają nawilżać i ogrzewać powietrze.

Każdy z tych elementów odgrywa kluczową rolę w procesie oddychania, współpracując ze sobą, aby umożliwić efektywną wymianę gazów, dostarczanie tlenu do komórek organizmu i usunięcie z niego produktów odpadowych. Prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego jest niezbędne dla życia i zdrowia człowieka.

Podziałał na górne u dolne drogi oddechowe

Górne i dolne drogi oddechowe to dwa główne segmenty układu oddechowego, które odgrywają kluczowe role w procesie oddychania.


Budowa górnych dróg oddechowych

Górne drogi oddechowe obejmują struktury, przez które powietrze wchodzi do organizmu i jest kierowane w dół do płuc. Do górnych dróg oddechowych zalicza się:

 • Nos: Jest to główny wlot powietrza do organizmu. W nosie powietrze jest filtrowane, nawilżane i ogrzewane.
 • Jamy nosowe: Przestrzenie wewnątrz nosa, które są wyłożone śluzówką i włoskami, pomagając w filtracji powietrza.
 • Zatoki przynosowe: Puste przestrzenie w kościach czaszki, które są połączone z jamami nosowymi. Pomagają one w ogrzewaniu i nawilżaniu powietrza.
 • Gardło (gardłowa część gardła): Rura łącząca nos i usta z krtanią i przełykiem. Służy zarówno do oddychania, jak i do przesuwania pokarmu do żołądka.
 • Krtań: Zawiera struny głosowe i działa jako zawór, który zamyka drogi oddechowe podczas połykania, zapobiegając dostawaniu się pokarmu do płuc.


Budowa dolnych dróg oddechowych

Dolne drogi oddechowe składają się z dróg powietrznych prowadzących od krtani w dół do płuc, a także samych płuc. Do dolnych dróg oddechowych zalicza się:

 • Tchawica: Rura łącząca krtań z oskrzelami, wyłożona chrząstkami, które zapobiegają jej zapadaniu.
 • Oskrzela: Duże rury oddechowe, które rozgałęziają się od tchawicy do każdego z płuc.
 • Oskrzeliki: Mniejsze rury oddechowe, które dalej rozprowadzają powietrze do pęcherzyków płucnych.
 • Pęcherzyki płucne: Małe worki powietrzne, w których zachodzi wymiana gazowa między powietrzem a krwią.


Zarówno górne, jak i dolne drogi oddechowe są niezbędne do efektywnego oddychania, dostarczania tlenu do organizmu i usuwania z niego dwutlenku węgla. Ich prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania życia i zdrowia.

Etapy Oddychania:

układ oddechowy1- Wdech:

Ośrodek oddechowy wysyła impulsy nerwowe do mięśni oddechowych, takich jak przepona i mięśnie międzyżebrowe, co prowadzi do ich skurczu i zwiększenia objętości klatki piersiowej. To z kolei powoduje zassanie powietrza do płuc.

3 - Wymiana gazowa w płucach:

W pęcherzykach płucnych dochodzi do dyfuzji gazów - tlen z wdychanego powietrza przenika do krwi, a dwutlenek węgla z krwi przenika do pęcherzyków, skąd jest usuwany podczas wydechu.

3 - Transport gazów krwią:

Tlen wiąże się z hemoglobiną w czerwonych krwinkach i jest transportowany do komórek ciała, gdzie jest potrzebny do produkcji energii.

4 - Wymiana gazowa w komórkach:

W komórkach organizmu tlen jest wykorzystywany do spalania składników odżywczych i produkcji energii, a jako produkt uboczny powstaje dwutlenek węgla, który musi być usunięty.

5 - Wydech:

Dwutlenek węgla jest transportowany z powrotem do płuc, skąd jest usuwany z organizmu podczas wydechu.


Dyfuzja gazów a wymiana gazowa:

Dyfuzja gazowa i wymiana gazowa to dwa powiązane ze sobą pojęcia, ale nie są one dokładnie tym samym.

Dyfuzja gazowa:

Dyfuzja gazowa to proces, w którym cząsteczki gazu przemieszczają się z obszaru o wyższym stężeniu do obszaru o niższym stężeniu. W kontekście układu oddechowego, dyfuzja gazowa odnosi się do ruchu tlenu z pęcherzyków płucnych do krwi oraz ruchu dwutlenku węgla z krwi do pęcherzyków płucnych. Jest to proces pasywny, który zachodzi w wyniku naturalnej tendencji cząsteczek do rozprzestrzeniania się.

Wymiana gazowa:

Wymiana gazowa to szersze pojęcie, które obejmuje nie tylko dyfuzję gazów w płucach, ale także transport tych gazów krwią do i z komórek ciała, a także procesy metaboliczne zachodzące w komórkach, gdzie tlen jest wykorzystywany do produkcji energii, a dwutlenek węgla jest produktem ubocznym. Wymiana gazowa odnosi się więc do całego procesu oddychania na poziomie komórkowym, transportu gazów oraz ich wymiany w płucach.

Podsumowując, dyfuzja gazowa jest kluczowym elementem wymiany gazowej, ale wymiana gazowa obejmuje także inne procesy i etapy, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.


Ośrodek oddechowy

Ośrodek oddechowy, znajdujący się w pniu mózgu, pełni kluczową rolę w regulacji procesu oddychania, który jest niezbędny do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Oddychanie można podzielić na kilka etapów, które obejmują zarówno mechanizmy fizyczne, jak i biochemiczne, zapewniające efektywną wymianę gazową.

Choroby układu oddechowego - objawy chorób układu oddechowego

Najczęstsze dolegliwości układu oddechowego.

Układ oddechowy człowieka jest narażony na wiele różnych chorób i dolegliwości, które mogą wpływać na zdolność do oddychania oraz na ogólny stan zdrowia.

Objawy Chorób Układu Oddechowego:

Choroby układu oddechowego mogą objawiać się w różny sposób, zależnie od ich rodzaju i nasilenia. Do najczęstszych objawów należą:

 • Kaszel: Zarówno przewlekły, jak i ostry, może być suchy lub z wydzieliną.
 • Kłopoty z oddychaniem: W tym duszność, problemy z głębokim wdechem i szybki oddech.
 • Ból w klatce piersiowej: Może nasilać się przy głębokim oddechu.
 • Świszczący oddech: Dźwięki wydawane przy oddychaniu, zwłaszcza przy wydechu.
 • Chrypka: zmiana tonu głosu, często spowodowana problemami z krtanią.
 • Zmęczenie: Ogólne uczucie zmęczenia i braku energii.
 • Niebieskawe zabarwienie skóry i warg: Spowodowane niskim poziomem tlenu we krwi.


Najczęstsze Dolegliwości Układu Oddechowego:

 • Przeziębienie i grypa: Wirusowe infekcje dróg oddechowych, które mogą prowadzić do kaszlu, kataru i ogólnego osłabienia.
 • Astma: Przewlekła choroba charakteryzująca się napadami duszności, świszczącym oddechem i kaszlem.
 • Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc (POChP): Grupa chorób płuc, w której przewody powietrzne stają się zwężone, utrudniając oddychanie.
 • Zapalenie płuc: Infekcja płuc, często spowodowana przez bakterie lub wirusy, prowadząca do bólu w klatce piersiowej, gorączki i trudności w oddychaniu.
 • Rak płuc: Nowotwór złośliwy płuc, którego objawy mogą obejmować przewlekły kaszel, ból w klatce piersiowej i utratę wagi.
 • Zapalenie oskrzeli: Zapalenie wyściółki oskrzeli, prowadzące do kaszlu i produkcji flegmy.
 • Choroby wirusowe: Takie jak COVID-19, które mogą poważnie wpływać na układ oddechowy i ogólny stan zdrowia.

Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie są kluczowe dla zarządzania chorobami układu oddechowego i minimalizacji ich wpływu na życie pacjenta. Ważne jest także podejmowanie działań profilaktycznych, takich jak unikanie palenia tytoniu, dbanie o higienę i regularne ćwiczenia fizyczne, aby wspierać zdrowie układu oddechowego.

Jak zadbać o układ oddechowy - profilaktyka chorób układu oddechowego.

1 - Unikanie dymu tytoniowego: Palenie tytoniu jest jedną z głównych przyczyn wielu chorób układu oddechowego, w tym raka płuc i POChP, więc unikanie palenia i ekspozycji na dym tytoniowy jest kluczowe dla zdrowia płuc.

2 - Prawidłowa higiena: Mycie rąk i unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorującymi na infekcje dróg oddechowych pomaga w profilaktyce przeciwwirusowej.

3 - Regularna aktywność fizyczna: Ćwiczenia wzmacniają układ oddechowy i pomagają utrzymać płuca w dobrej kondycji, jednocześnie poprawiając ogólną odporność organizmu.

4 - Zdrowa dieta: Zrównoważona dieta bogata w witaminy i minerały, szczególnie te, które wspierają układ odpornościowy, takie jak witamina C, D i cynk, są istotne dla utrzymania zdrowia układu oddechowego.

5 - Unikanie zanieczyszczeń: Staranie się ograniczyć ekspozycję na zanieczyszczone powietrze, zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach, pomaga chronić płuca.

6 - Kontrola wagi: Nadwaga i otyłość mogą obciążać układ oddechowy, więc utrzymanie zdrowej wagi jest ważne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia płuc.

7 - Szczepienia: Regularne szczepienia, zwłaszcza przeciwko grypie i pneumokokom, mogą pomóc w zapobieganiu poważnym infekcjom dróg oddechowych.

8 - Higiena snu: Wysypianie się pomaga regenerować organizm i wzmacniać układ odpornościowy, co jest istotne dla zapobiegania chorobom układu oddechowego.

9 - Unikanie stresu: Stres osłabia układ odpornościowy, więc zarządzanie stresem poprzez techniki relaksacyjne takie jak medytacja czy joga może wspierać zdrowie układu oddechowego.

10 - Regularne badania lekarskie: Regularne kontrole u lekarza i wykonywanie badań profilaktycznych, w tym spirometrii, mogą pomóc w wczesnym wykrywaniu chorób układu oddechowego i zapobieganiu ich postępowaniu.

Układ oddechowy a układ odpornościowy.

Układ oddechowy jest ściśle powiązany z układem odpornościowym. Płuca i drogi oddechowe są wyposażone w różne mechanizmy obronne, takie jak rzęski, śluz i komórki odpornościowe, które pomagają chronić organizm przed patogenami i szkodliwymi substancjami. Zdrowy układ oddechowy wspiera efektywne działanie układu odpornościowego, a silny układ odpornościowy pomaga chronić układ oddechowy przed infekcjami i chorobami. Dbanie o oba te układy jest więc kluczowe dla utrzymania dobrego stanu zdrowia.

Badania czynnościowe układu oddechowego - jakie są badania czynnościowe układu oddechowego?

spirometriaBadania czynnościowe układu oddechowego to szereg testów, które pozwalają ocenić wydajność pracy płuc i innych części układu oddechowego. Celem tych badań jest diagnozowanie, monitorowanie postępu choroby, a także ocena efektywności leczenia. Oto kilka przykładów badań czynnościowych układu oddechowego:

Spirometria: To najczęściej wykonywane badanie czynnościowe układu oddechowego. Pacjent oddycha przez ustnik podłączony do spirometru, który mierzy objętość i prędkość przepływu powietrza w płucach. Spirometria pomaga w diagnozowaniu chorób takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) i fibroza płuc.

Testy PEF (Peak Expiratory Flow): Mierzą maksymalną prędkość, z jaką pacjent może wydmuchać powietrze z płuc. Jest to proste badanie, które pacjenci mogą również przeprowadzać samodzielnie w domu za pomocą małego urządzenia zwanego pikflometrem.

Badanie pojemności płuc: W ramach tego badania ocenia się różne objętości i pojemności płucne, co pomaga w ocenie, jak dobrze płuca pacjenta przechowują, transportują i wykorzystują powietrze.

Testy dychawicy osierdziowej: Służą ocenie wpływu wysiłku fizycznego na funkcjonowanie układu oddechowego, oceniając objawy, takie jak duszność i zmęczenie.

Pulsoksymetria: To prosta, bezbolesna metoda pomiaru poziomu saturacji tlenu we krwi, co pomaga w monitorowaniu, jak efektywnie krew transportuje tlen do różnych części ciała.

Testy provokacyjne: Wykorzystywane do oceny reaktywności dróg oddechowych na różne substancje lub warunki, co jest szczególnie pomocne w diagnozowaniu astmy.

Badanie gazów krwi tętniczej: Polega na pobraniu próbki krwi z tętnicy, aby ocenić poziomy tlenu i dwutlenku węgla, co pomaga w ocenie, jak dobrze płuca wymieniają gazy.

Wszystkie te badania dostarczają cennych informacji na temat stanu i funkcjonowania układu oddechowego, umożliwiając dokładniejszą diagnozę i dostosowanie planu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Ciekawostki o układzie oddechowym

Układ oddechowy jest fascynującą częścią ludzkiego organizmu, pełną interesujących faktów i funkcji. Oto kilka ciekawostek na jego temat:

Wielki oddech: Ludzkie płuca mają zdumiewająco dużą powierzchnię. Gdyby rozłożyć je na płasko, mogłyby one pokryć kort tenisowy.

Niesamowita ilość oddechów: Przeciętny dorosły człowiek oddycha od 12 do 20 razy na minutę, co daje od 17,000 do 30,000 oddechów dziennie.

Szybkość przepływu powietrza: Podczas kichania, powietrze opuszcza nos z prędkością nawet 100 mil na godzinę.

Jednostronny oddech: W danym momencie, większość ludzi oddycha głównie jedną nozdrzą. Co kilka godzin dominująca nozdrza się zmienia.

Wysokość a oddychanie: Im wyżej się znajdujemy, tym trudniej jest oddychać. Na Mount Everest poziom tlenu w powietrzu jest na tyle niski, że bez dodatkowego tlenu człowiek może stracić przytomność w ciągu kilku minut.

Płuca i pływanie: Wieloryby i delfiny mają niesamowitą zdolność zanurzania się pod wodą na długie okresy czasu. Są w stanie wstrzymać oddech nawet do 90 minut.

Śpiewanie a układ oddechowy: Śpiewacy operowi używają układu oddechowego w niesamowity sposób, dostarczając wystarczająco dużo powietrza i kontroli, aby móc wydobywać z siebie potężne dźwięki.

Ciekawostka anatomiczna: Mężczyźni i kobiety mają różne kształty klatki piersiowej. U kobiet jest ona szersza i krótsza, natomiast u mężczyzn węższa i dłuższa.

Dzieci a oddychanie: Noworodki i małe dzieci oddychają znacznie częściej niż dorośli. Przeciętna częstość oddechów u noworodka to około 30-60 razy na minutę.

Przyspieszenie Procesów Oddechowych: Kofeina i inne stymulanty mogą zwiększyć częstość oddechów, ponieważ przyspieszają one pracę układu oddechowego.

Najczęściej zadawane pytania:

 • Wdychamy powietrze nierównomiernie - Co gdy wdychamy powietrze jednym nozdrzem?

  Gdy wdychamy powietrze jednym nozdrzem, drugie jest w tym czasie mniej aktywne, co jest naturalnym zjawiskiem zwanym cyklem nosowym i może pomagać w filtracji powietrza oraz detekcji różnych zapachów.
 • Czynności układu oddechowego -jak działa układ oddechowy?

  Układ oddechowy działa poprzez transportowanie tlenu z powietrza do krwi i usuwanie dwutlenku węgla, co jest kluczowe dla procesów życiowych w komórkach organizmu.
 • Budowany układ oddechowy człowieka a ssaków- jaka różnica?

  Budowa układu oddechowego człowieka jest bardzo podobna do budowy układu oddechowego innych ssaków, jednak człowiek posiada nieco szerszą tchawicę i inaczej ukształtowane klatki piersiowe.
 • Jakie mamy techniki oddechowe?

  Istnieje wiele technik oddechowych, w tym oddech brzuszny, oddech przeponowy, oddech świadomy, które mogą pomóc w redukcji stresu, poprawie koncentracji i zwiększeniu pojemności płuc.
 • Jakie środki ostrożności i zabezpieczenia należy stosować w dobie koronawirusa, aby minimalizować ryzyko zarażenia się i chronić swoje zdrowie oraz zdrowie innych?

  Aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem, należy regularnie myć ręce, nosić maskę w miejscach publicznych, zachować dystans społeczny, unikać tłumów, szczepić się i regularnie wietrzyć pomieszczenia.

 • Uwaga!

  Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny, nie konsultacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


  Zapraszamy na portale: 
  www.szczawnica.top
  www.pieniny.net.pl
  www.pieniny.com
  www.szczawnica.com
  www.nrs.pl

 • Dla kobiet i nie tylko...

  logo vns

 • Serwis:

  Serwis zawiera tematy: ciąża, objawy ciąży, rozwój dziecka jak i również tematy dotyczące płodności kobiety, objawy płodności, cyklu miesiączkowego i inne. Nie brakuje tematów dotyczących żywienia, ćwiczeń, chorób. Znajdą się tu tematy: pielęgnacja paznokci, skóra, manicure, włosy, wizaż, stylizacja, kobiety, pedicure, kosmetyka, makijaż, uroda, kosmetyki, twarz, paznokcie, pielęgnacja piersi.