• układ pokarmowy

Układ trawienny człowieka - rola przewodu pokarmowego

Rola i funkcje układu trawiennego człowieka.

Układ trawienny pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu organizmu człowieka, odpowiadając za przetwarzanie spożywanych pokarmów na niezbędne do życia składniki odżywcze oraz usuwanie odpadów metabolicznych. Jego złożona struktura i precyzyjnie skoordynowane procesy stanowią fascynujący temat badań i analiz, odkrywając wciąż nowe aspekty tej niezwykle ważnej części ludzkiego organizmu. W niniejszym artykule przyjrzymy się budowie i funkcjom przewodu pokarmowego, który stanowi centralną część układu trawiennego, oraz omówimy, jakie zadania pełni on w procesie trawienia i absorpcji składników odżywczych.

Poczynając od momentu przyjęcia pokarmu do ust, a kończąc na wydaleniu niestrawionych resztek, przewód pokarmowy przeprowadza skomplikowaną podróż, w której każdy jego odcinek odgrywa unikalną i niezbędną rolę. Od mechanicznego i chemicznego rozdrabniania jedzenia w jamie ustnej, przez procesy enzymatyczne zachodzące w żołądku, aż po absorpcję składników odżywczych i wodę w jelitach - wszystkie te etapy są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.

Zrozumienie roli przewodu pokarmowego w procesie trawienia jest fundamentalne nie tylko dla nauk biomedycznych, ale również dla każdego, kto pragnie dbać o swoje zdrowie i samopoczucie. Wiedza ta pozwala bowiem na świadome podejmowanie decyzji dotyczących diety i stylu życia, a także pomaga w prewencji i leczeniu wielu chorób układu trawiennego. W dalszej części artykułu przybliżymy strukturę i funkcje poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego, aby lepiej zrozumieć, jak ważną rolę pełni on w naszym życiu.

Funkcje układu trawiennego

Rola jamy ustnej, rola żołądka, znaczenie dwunastnicy, rola jelita grubego.

Układ trawienny człowieka pełni szereg kluczowych funkcji, które są niezbędne do utrzymania prawidłowego funkcjonowania organizmu i jego zdolności do przetrwania. Oto główne funkcje układu trawiennego:

1. Przyjmowanie pokarmu:

Układ trawienny umożliwia przyjmowanie pokarmu do organizmu, co jest pierwszym krokiem w procesie trawienia. W jamie ustnej pokarm jest gryziony i nawilżany śliną, co ułatwia jego połknięcie.

2. Mechaniczne i chemiczne rozdrabnianie pokarmu:

W jamie ustnej i żołądku pokarm jest rozdrabniany mechanicznie przez zęby i ruchy mięśni. Ślina i soki żołądkowe, zawierające enzymy trawienne, rozpoczynają proces chemicznego rozkładu pokarmu na mniejsze cząsteczki.

3. Sekrecja soków trawiennych:

Gruczoły układu trawiennego produkują soki trawienne, które zawierają enzymy i inne substancje chemiczne niezbędne do trawienia pokarmu.

4. Trawienie:

Trawienie to proces rozkładu skomplikowanych cząsteczek pokarmu na proste składniki, które mogą być wchłonięte przez organizm. Obejmuje ono trawienie zarówno mechaniczne, jak i chemiczne.

5. Absorpcja:

W jelitach cienkich pokarm jest dalej trawiony, a następnie następuje absorpcja (wchłanianie) składników odżywczych, witamin, minerałów i wody do krwi i limfy.

6. Wydalanie:

To proces usunięcia niestrawionych resztek pokarmu oraz innych odpadów z organizmu. Odpady te są przekształcane w stolec, który jest następnie wydalany przez odbyt.

7. Regulacja i kontrola:

Układ nerwowy i hormonalny odgrywają kluczową rolę w regulacji funkcji układu trawiennego, kontrolując między innymi perystaltykę (ruchy mięśniowe przewodu pokarmowego), wydzielanie soków trawiennych oraz procesy absorpcji.

8. Ochrona organizmu:

Śluzówka przewodu pokarmowego zawiera komórki układu odpornościowego, które pomagają chronić organizm przed infekcjami i innymi szkodliwymi substancjami, które mogą dostać się do organizmu wraz z pokarmem.

9. Metabolizm:

Wątroba, będąca częścią układu trawiennego, odgrywa centralną rolę w metabolizmie, przetwarzając składniki odżywcze wchłonięte z pokarmu na energię i inne niezbędne substancje, a także neutralizując toksyny.

10. Magazynowanie i regulacja:

Niektóre części układu trawiennego, takie jak żołądek i jelita, pełnią również funkcję magazynowania pokarmu, umożliwiając organizmowi przetworzenie go w tempie, które jest zgodne z jego potrzebami metabolicznymi.

Wszystkie te funkcje są ze sobą ściśle powiązane i współpracują, aby umożliwić prawidłowe trawienie pokarmu i absorpcję składników odżywczych, które są niezbędne dla życia i zdrowia. Współpraca ta wymaga precyzyjnej regulacji i koordynacji między różnymi częściami układu trawiennego, a także między układem trawiennym a innymi systemami organizmu.

Budowa układu trawiennego

Anatomia układu trawiennego.

Układ trawienny człowieka składa się z różnych organów, które współpracują ze sobą, aby przetworzyć spożywane pokarmy na składniki odżywcze, które mogą być wchłonięte i wykorzystane przez organizm, a także wyeliminować odpady. Poniżej przedstawiam opis głównych części układu trawiennego oraz ich funkcji. Układ trawienny składa się z:

układ pokarmowy1. Jama ustna:

Zęby: Służą do mechanicznego rozdrabniania pokarmu.
Język: Pomaga w manipulowaniu pokarmem w ustach i formowaniu kęsów.
Ślinianki: Wydzielają ślinę, która nawilża pokarm i rozpoczyna proces trawienia skrobi dzięki zawartemu w niej enzymowi amylazie.

2. Gardło (gardziel):

Miejsce, gdzie drogi oddechowe i pokarmowe się krzyżują.
Odpowiada za przesuwanie pokarmu z ust do przełyku.

3. Przełyk:

Rura mięśniowa: Łączy gardło z żołądkiem.
Perystaltyka: Ruchy mięśniowe przesuwają pokarm w dół do żołądka.

4. Żołądek:

Mięśniowy worek: Czasowo przechowuje pokarm.
Soki żołądkowe: Zawierają kwas solny i enzymy, które pomagają w trawieniu białek.
Mechaniczne mieszanie: Pomaga w rozkładzie pokarmu na drobniejsze części.

5. Jelito Cienkie:

Długość: Około 6 metrów.
Podział: Na dwunastnicę, jelito czcze i kręte.
Absorpcja - wchłanianie pokarmu : Większość składników odżywczych i wody jest wchłaniana tutaj.
Enzymy trawienne: Dalsze rozkładanie składników pokarmu.

jelito6. Jelito Grube:

Woda i elektrolity: Absorpcja pozostałej wody i elektrolitów.
Formowanie stolca: Przekształcanie niestrawionych resztek pokarmu w stolec.
Flora bakteryjna: Pomaga w rozkładzie niektórych składników pokarmu i produkuje witaminy.

7. Odbytnica:

Magazynowanie stolca: Przechowuje stolec przed wydaleniem.

8. Odbyt:

Kontrola wydalania: Mięśnie kontrolują wydalenie stolca z organizmu.

9. Gruczoły Dodatkowe:

Wątroba: Produkuje żółć, która pomaga w trawieniu tłuszczów.
Pęcherzyk żółciowy: Przechowuje żółć.
Trzustka: Produkuje soki trawienne i hormony.

10. Błona Śluzowa:

Wyściółka przewodu pokarmowego: Chroni tkanki i pomaga w absorpcji składników odżywczych.

11. Układ Krwionośny i Limfatyczny:

Transport: Składniki odżywcze są transportowane do różnych części ciała.

Każdy z tych elementów pełni specyficzne funkcje, współpracując ze sobą, aby umożliwić trawienie pokarmów, absorpcję składników odżywczych i eliminację odpadów. Wszystkie te procesy są ściśle regulowane i koordynowane, co zapewnia optymalne funkcjonowanie całego organizmu.

Dodatkowe gruczoły układu trawiennego

Wątroba

wątrobaWątroba to jeden z najważniejszych i największych organów w ludzkim ciele, pełniący wiele kluczowych funkcji, które są niezbędne do życia. Znajduje się w prawym górnym kwadrancie jamy brzusznej, tuż pod przeponą. Oto niektóre z głównych funkcji i cech wątroby:

Funkcje Wątroby:

1. Produkcja żółci: Żółć jest płynem wydzielanym przez wątrobę, który pomaga w trawieniu tłuszczów w jelicie cienkim. Żółć emulguje tłuszcze, czyli rozkłada je na mniejsze krople, co ułatwia ich trawienie przez enzymy.

2. Metabolizm: Wątroba odgrywa kluczową rolę w przemianie materii, włączając w to metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów. Przekształca składniki odżywcze pochodzące z pożywienia na energię, magazynuje glukozę w postaci glikogenu, a także reguluje poziom cukru we krwi.

3. Detoksykacja: Wątroba neutralizuje i usuwa toksyny z krwi, w tym leki, alkohol i inne szkodliwe substancje.

4. Synteza białek: Wątroba produkuje różne białka, w tym białka krzepnięcia krwi oraz albuminy, które pomagają w utrzymaniu właściwego ciśnienia osmotycznego krwi.

5. Przechowywanie witamin i minerałów: Wątroba magazynuje witaminy (np. witaminy A, D  E, K) i minerały (np. żelazo), uwalniając je do krwiobiegu, gdy są potrzebne.

6. Filtracja krwi: Wątroba filtruje i oczyszcza krew przepływającą przez nią, usuwając stare i uszkodzone komórki krwi.

7. Produkcja czynników immunologicznych: Wytwarza i wydziela do krwi różne substancje biorące udział w reakcjach immunologicznych, pomagając w ochronie organizmu przed infekcjami.

8. Regulacja hormonów: Wątroba bierze udział w metabolizmie i regulacji hormonów, w tym steroidów i hormonów płciowych.


Budowa Wątroby:

 • Płaty: Wątroba jest podzielona na dwa główne płaty, prawy i lewy, które są dalej podzielone na mniejsze płaciki.
 • Przepływ krwi: Krwioobieg wątrobowy jest unikalny - otrzymuje krew zarówno z tętnicy wątrobowej, jak i z żyły wrotnej, która przynosi krew bogatą w składniki odżywcze bezpośrednio z jelit.


Choroby Wątroby:

Marskość: Stan, w którym zdrowe tkanki wątroby są zastępowane przez bliznowacą tkankę, co może prowadzić do niewydolności wątroby.
Hepatyt: Zapalenie wątroby, często spowodowane infekcją wirusową.
Rak Wątroby: Nowotwór złośliwy powstający w wątrobie.


Wątroba ma zdolność do regeneracji, co oznacza, że może odbudować uszkodzone tkanki i przywrócić swoją funkcję, nawet po usunięciu znacznej części swojej masy. Jest to unikalna cecha tego organu i stanowi kluczowy element zdolności organizmu do utrzymania homeostazy i zdrowia.

Pęcherzyk Żółciowy

pęcherzyk żółciowyPęcherzyk żółciowy jest małym, workowatym organem znajdującym się pod wątrobą. Jego główną funkcją jest przechowywanie i koncentrowanie żółci wytwarzanej przez wątrobę, a także jej uwalnianie do dwunastnicy (pierwszej części jelita cienkiego) w odpowiedzi na spożycie pokarmu, zwłaszcza tłustego.

Funkcje pęcherzyka żółciowego:

1. Przechowywanie żółci: Żółć wytwarzana przez wątrobę jest magazynowana w pęcherzyku żółciowym między posiłkami.

2. Koncentrowanie żółci: Pęcherzyk żółciowy absorbuje wodę i elektrolity z żółci, co sprawia, że staje się ona bardziej skoncentrowana.

3. Uwalnianie żółci: W odpowiedzi na spożycie tłuszczów, pęcherzyk żółciowy kurczy się, wypychając żółć do dwunastnicy, gdzie pomaga w trawieniu tłuszczów.


Budowa pęcherzyka żółciowego:

 • Ściana: Składa się z trzech warstw - błony śluzowej, warstwy mięśniowej i błony surowiczej.
 • Szyjka: Wąska część pęcherzyka żółciowego, która łączy się z przewodem żółciowym wspólnym.
 • Ciało: Główna, rozszerzająca się część, w której przechowywana jest żółć.
 • Dno: Okrągła część pęcherzyka żółciowego, która może wystawać poza brzeg wątroby.


Choroby pęcherzyka żółciowego:

Kamienie żółciowe: Twarde depozyty, które mogą powstawać w pęcherzyku żółciowym, powodując ból, nudności  a czasem infekcję lub zapalenie.
Zapalenie pęcherzyka żółciowego (cholecystitis): Stan zapalny pęcherzyka żółciowego, często wywołany przez kamienie żółciowe.
Rak pęcherzyka żółciowego: Rzadki, ale poważny stan, który często jest diagnozowany w zaawansowanym stadium.
Dyskineza pęcherzyka żŻółciowego: Zaburzenia w ruchliwości pęcherzyka żółciowego, które mogą prowadzić do bólu brzucha i problemów z trawieniem.

Leczenie chorób pęcherzyka żółciowego zależy od rodzaju i ciężkości choroby, ale może obejmować leczenie farmakologiczne, zmiany w diecie, a w niektórych przypadkach usunięcie pęcherzyka żółciowego (cholecystektomia). Usunięcie pęcherzyka żółciowego jest stosunkowo częstym zabiegiem i większość ludzi jest w stanie normalnie funkcjonować bez tego organu, chociaż mogą potrzebować dostosować swoją dietę.

Trzustka:

trzustkaTrzustka to długi, spłaszczony organ umiejscowiony za żołądkiem, pełniący zarówno funkcje ekskrecyjne, jak i endokrynne. Odpowiada za produkcję enzymów trawiennych i hormonów regulujących poziom cukru we krwi.

Funkcje trzustki:

1. Produkcja enzymów trawiennych: Trzustka produkuje enzymy trawienne, które są uwalniane do dwunastnicy w celu pomocy w trawieniu białek, tłuszczów i węglowodanów.

2. Regulacja poziomu cukru we krwi: Trzustka produkuje insulinę i glukagon - hormony, które odgrywają kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi.


Budowa trzustki:

 • Głowa: Najszersza część trzustki, znajdująca się obok dwunastnicy.
 • Ciało: Centralna część organu.
 • Ogon: Wąska część trzustki, która rozciąga się w kierunku śledziony.
 • Przewody trzustkowe: System przewodów wewnątrz trzustki, który transportuje enzymy trawienne do dwunastnicy.
 • Wysepki Langerhansa: Grupki komórek endokrynnych w trzustce, które produkują insulinę, glukagon i inne hormony.


Choroby trzustki:

Ostre zapalenie trzustki: Nagłe zapalenie trzustki, które może być spowodowane przez kamienie żółciowe, alkohol lub inne czynniki. Charakteryzuje się silnym bólem brzucha, nudnościami i wymiotami.
Przewlekłe zapalenie trzustki: Długotrwałe zapalenie trzustki, często wynikające z nadużywania alkoholu, co może prowadzić do trwałego uszkodzenia organu.
Rak trzustki: Agresywny nowotwór złośliwy trzustki, często diagnozowany w zaawansowanym stadium ze względu na brak wczesnych objawów.
Cukrzyca: Choroba związana z niedostateczną produkcją insuliny przez trzustkę lub brakiem reakcji organizmu na insulinę, co prowadzi do wysokiego poziomu glukozy we krwi.
Zapalenie trzustki z niedoborem lipazy: Stan, w którym trzustka nie produkuje wystarczającej ilości lipazy, enzymu niezbędnego do trawienia tłuszczów.

Diagnozowanie i leczenie chorób trzustki zależy od rodzaju i ciężkości choroby, ale może obejmować leczenie farmakologiczne, zmiany w diecie, a w niektórych przypadkach interwencje chirurgiczne. Monitoring i kontrola poziomu cukru we krwi są kluczowe w zarządzaniu stanami związanymi z dysfunkcją trzustki, takimi jak cukrzyca.

Jakie są enzymy trawienne?

Enzymy trawienne są białkami, które katalizują (przyspieszają) reakcje chemiczne rozkładu składników pokarmowych na mniejsze, łatwiej przyswajalne cząsteczki. Enzymy te są niezbędne do procesu trawienia i są wydzielane przez różne części układu trawiennego, w tym przez ślinianki, żołądek, trzustkę i jelita. Oto kilka głównych enzymów trawiennych i ich funkcje:

1. Enzymy ślinowe:

Amilaza ślinowa: Rozkłada skrobię na mniejsze cukry (maltose i dextrins).


2. Enzymy żołądkowe:

Pepsyna: Rozkłada białka na krótsze łańcuchy aminokwasów (peptydy).
Lipaza żołądkowa: Rozpoczyna trawienie tłuszczów.


3. Enzymy trzustkowe:

Amilaza trzustkowa: Kontynuuje rozkład skrobi na maltose.
Trypsyna i chymotrypsyna: Rozkładają białka na peptydy.
Karboksylopeptydaza: Rozkłada peptydy na wolne aminokwasy.
Lipaza trzustkowa: Rozkłada tłuszcze na glicerol i wolne kwasy tłuszczowe.
Elastaza: Rozkłada białka i elastynę, białko obecne w tkance łącznej.

Nukleazy: Rozkładają DNA i RNA na nukleotydy.


4. Enzymy jelitowe:

Maltaza, Izomaltaza, Laktoza, Sacharaza: Rozkładają disacharydy na monosacharydy (proste cukry).
Dipeptydazy: Rozkładają dipeptydy na wolne aminokwasy.
Lipaza jelitowa: Kontynuuje trawienie tłuszczów.
Enterokinaza: Aktywuje trypsynogen do trypsyny.

5. Inne enzymy:

Lipaza Lingwalna: Występuje w ślinie i pomaga w trawieniu tłuszczów.
Katalaza: Obecna w różnych komórkach, rozkłada nadtlenek wodoru na wodę i tlen.

Te enzymy pracują razem, aby rozłożyć skomplikowane molekuły pokarmowe na proste składniki, które mogą być absorbowane przez organizm i wykorzystane do produkcji energii, budowy komórek i innych kluczowych procesów życiowych.

Choroby układu trawiennego - zawiłość układu trawiennego

Choroby układu trawiennego mogą wpływać na różne jego części, od ust aż po odbytnicę, oraz na organy pomocnicze, takie jak wątroba czy trzustka. Ze względu na zawiłość i rozległość tego systemu, istnieje wiele różnych schorzeń, które mogą go dotyczyć. Oto niektóre z nich, przedstawione w punktach:

Choroby Przewodu Pokarmowego:

 • Zgaga i Refluks Żołądkowo-Przełykowy (GERD)
 • Wrzody Żołądka i Dwunastnicy
 • Celiakia
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna
 • Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego

Choroby Wątroby:

 • Wirusowe Zapalenie Wątroby
 • Marskość Wątroby
 • Stłuszczenie Wątroby
 • Rak Wątroby

Choroby Pęcherzyka Żółciowego i Dróg Żółciowych:

 • Kamienie Żółciowe
 • Zapalenie Pęcherzyka Żółciowego
 • Rak Pęcherzyka Żółciowego

Choroby Trzustki:

 • Ostre Zapalenie Trzustki
 • Przewlekłe Zapalenie Trzustki
 • Rak Trzustki

Choroby Jelit:

 • Zespół Jelita Drażliwego (IBS)
 • Zakażenia Jelit
 • Choroby Zapalne Jelit

Inne Choroby i Stanu:

 • Hemoroidy
 • Rak Jelita Grubego
 • Polipy Jelita Grubego


Leczenie tych chorób zależy od ich rodzaju, lokalizacji i ciężkości, a także od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. W niektórych przypadkach konieczne może być leczenie farmakologiczne, zmiany w diecie, procedury endoskopowe lub operacje chirurgiczne. W przypadku chorób przewlekłych, takich jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ważne jest długoterminowe monitorowanie i zarządzanie stanem zdrowia.

Jak dbać o przewód pokarmowy, jak poprawić pracę układu trawiennego

Troska o układ trawienny - jak zadbać o trawienie? jak dbać o układ trawienny?

Dbanie o przewód pokarmowy i poprawa pracy układu trawiennego są kluczowe dla ogólnego stanu zdrowia. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu:

1. Zrównoważona dieta:

Różnorodność pokarmów: Jedz różnorodne pokarmy, aby dostarczyć organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych.
Błonnik: Zwiększ spożycie błonnika, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu jelit. Znajdziesz go w owocach, warzywach, pełnoziarnistych produktach zbożowych i nasionach.
Ogranicz produkty przetworzone: Unikaj jedzenia przetworzonego, bogatego w tłuszcze nasycone, sól i cukry.


2. Pij dużo wody:

Hidratacja: Pij dużo wody, co pomaga w trawieniu i zapobiega zaparciom.


3. Regularna aktywność fizyczna:

Ruch: Regularne ćwiczenia fizyczne pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu trawiennego i zapobiegają zaparciom.


4. Dobre nawyki żywieniowe:

Regularne posiłki: Jedz regularne posiłki i nie pomijaj żadnych z nich.
Nie przegryzaj: Unikaj jedzenia między posiłkami, zwłaszcza niezdrowych przekąsek.
Spokojne jedzenie: Jedz powoli i dokładnie przeżuwaj pokarm, co ułatwia trawienie.


5. Unikaj substancji drażniących:

Ogranicz alkohol i kofeinę: Nadmierna ilość alkoholu i kofeiny może drażnić przewód pokarmowy.
Nie pal: Palenie tytoniu szkodzi całemu organizmowi, w tym układowi trawiennemu.


6. Zarządzanie stresem:

Relaks: Znajdź skuteczne metody radzenia sobie ze stresem, ponieważ może on negatywnie wpływać na układ trawienny.


7. Regularne badania lekarskie:

Kontrole: Regularne wizyty u lekarza i badania kontrolne mogą pomóc w wykryciu i leczeniu problemów z układem trawiennym zanim staną się one poważniejsze.


8. Uważaj na leki:

Konsultacje z lekarzem: Niektóre leki mogą wpływać na pracę układu trawiennego, więc zawsze konsultuj się z lekarzem przed rozpoczęciem nowego leczenia.

Pamiętaj, że te wskazówki są ogólne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich osób. W przypadku problemów z układem trawiennym zawsze warto skonsultować się z lekarzem.

 • Uwaga!

  Informacje zawarte w Portalu mają charakter edukacyjny, nie konsultacyjny i nie zastępują porady lekarskiej. Wydawcy serwisu nie mogą ponosić odpowiedzialności za błędy ani żadnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.


  Zapraszamy na portale: 
  www.szczawnica.top
  www.pieniny.net.pl
  www.pieniny.com
  www.szczawnica.com
  www.nrs.pl

 • Dla kobiet i nie tylko...

  logo vns

 • Serwis:

  Serwis zawiera tematy: ciąża, objawy ciąży, rozwój dziecka jak i również tematy dotyczące płodności kobiety, objawy płodności, cyklu miesiączkowego i inne. Nie brakuje tematów dotyczących żywienia, ćwiczeń, chorób. Znajdą się tu tematy: pielęgnacja paznokci, skóra, manicure, włosy, wizaż, stylizacja, kobiety, pedicure, kosmetyka, makijaż, uroda, kosmetyki, twarz, paznokcie, pielęgnacja piersi.